• مفهوم علامت های +,<,~ در CSS
  #1
  Note 
  سلام من جاهایی میبینم که از این علائم (+,<,~)در css استفاده میشه
  میشه بگید معنی این علامت ها چیه؟

  پاسخ
  #2
  Note 
  سلام دوست عزیز
  این علامت ها به بحث selector ها در CSS مربوط میشه.

  با مثال برات توضیح میدم:

  علامت +
  به اولین المنت بعد پایان تگ المنت مشخص شده اشاره میکنه:

  [HTML]<style>
  div + p {
  color:red;
  }
  </style>

  <div id="rootDiv">
  <p>**First</p>
  <p>**Second</p>
  <p>**Third</p>
  <div>
  <p>***First</p>
  <p>***Second</p>
  <p>***Third</p>
  </div>
  <p>**First</p>
  <p>**Second</p>
  <p>**Third</p>
  </div>
  <p>First</p>
  <p>Second</p>
  <p>Third</p>[/HTML]

  خروجی:

  کد:
  **First

  **Second

  **Third

  ***First

  ***Second

  ***Third

  [color=#FF0000]**First[/color]

  **Second

  **Third

  [color=#FF0000]First[/color]

  Second

  Third

  علامت <

  فقط به children های level اول المنت مشخص شده اشاره میکنه:

  [HTML]<style>
  div#rootDiv > p {
  color:red;
  }
  </style>

  <div id="rootDiv">
  <p>**First</p>
  <p>**Second</p>
  <p>**Third</p>
  <div>
  <p>***First</p>
  <p>***Second</p>
  <p>***Third</p>
  </div>
  <p>**First</p>
  <p>**Second</p>
  <p>**Third</p>
  </div>
  <p>First</p>
  <p>Second</p>
  <p>Third</p>[/HTML]

  خروجی:

  کد:
  [COLOR="#FF0000"]**First

  **Second

  **Third[/COLOR]

  ***First

  ***Second

  ***Third

  [COLOR="#FF0000"]**First

  **Second

  **Third[/COLOR]

  First

  Second

  Third

  علامت ~

  به تمام المنت های بعد پایان تگ المنت مشخص شده اشاره میکنه:

  [HTML]<style>
  div ~ p {
  color:red;
  }
  </style>

  <div id="rootDiv">
  <p>**First</p>
  <p>**Second</p>
  <p>**Third</p>
  <div>
  <p>***First</p>
  <p>***Second</p>
  <p>***Third</p>
  </div>
  <p>**First</p>
  <p>**Second</p>
  <p>**Third</p>
  </div>
  <p>First</p>
  <p>Second</p>
  <p>Third</p>[/HTML]

  خروجی:

  کد:
  **First

  **Second

  **Third

  ***First

  ***Second

  ***Third

  [COLOR="#FF0000"]**First

  **Second

  **Third

  First

  Second

  Third[/COLOR]

  CSS Reference

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان