• تعریف تمام Cursor های ماوس در #C
  #1
  Note 
  با این کلاس شما میتونید از تمام کرسر های ماوس در برنامه استفاده کنید:

  [CSHARP]
  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;

  class MouseCursors: Form
  {
  Cursor[] acursor =
  {
  Cursors.AppStarting, Cursors.Arrow, Cursors.Cross,
  Cursors.Default, Cursors.Hand, Cursors.Help,
  Cursors.HSplit, Cursors.IBeam, Cursors.No,
  Cursors.NoMove2D, Cursors.NoMoveHoriz, Cursors.NoMoveVert,
  Cursors.PanEast, Cursors.PanNE, Cursors.PanNorth,
  Cursors.PanNW, Cursors.PanSE, Cursors.PanSouth,
  Cursors.PanSW, Cursors.PanWest, Cursors.SizeAll,
  Cursors.SizeNESW, Cursors.SizeNS, Cursors.SizeNWSE,
  Cursors.SizeWE, Cursors.UpArrow, Cursors.VSplit,
  Cursors.WaitCursor
  };
  string[] astrCursor =
  {
  "AppStarting", "Arrow", "Cross",
  "Default", "Hand", "Help",
  "HSplit", "IBeam", "No",
  "NoMove2D", "NoMoveHoriz", "NoMoveVert",
  "PanEast", "PanNE", "PanNorth",
  "PanNW", "PanSE", "PanSouth",
  "PanSW", "PanWest", "SizeAll",
  "SizeNESW", "SizeNS", "SizeNWSE",
  "SizeWE", "UpArrow", "VSplit",
  "WaitCursor"
  };

  public static void Main()
  {
  Application.Run(new MouseCursors());
  }
  public MouseCursors()
  {
  Text = "Mouse Cursors";
  ResizeRedraw = true;
  }
  protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs mea)
  {
  int x = Math.Max(0, Math.Min(3, mea.X / (ClientSize.Width / 4)));
  int y = Math.Max(0, Math.Min(6, mea.Y / (ClientSize.Height / 7)));

  Cursor.Current = acursor[4 * y + x];
  }
  protected override void OnPaint(PaintEventArgs pea)
  {
  Graphics grfx = pea.Graphics;
  Brush brush = new SolidBrush(ForeColor);
  Pen pen = new Pen(ForeColor);
  StringFormat strfmt = new StringFormat();

  strfmt.LineAlignment = strfmt.Alignment = StringAlignment.Center;

  for (int y = 0; y < 7; y++){
  for (int x = 0; x < 4; x++)
  {
  Rectangle rect = Rectangle.FromLTRB(
  x * ClientSize.Width / 4,
  y * ClientSize.Height / 7,
  (x + 1) * ClientSize.Width / 4,
  (y + 1) * ClientSize.Height / 7);

  grfx.DrawRectangle(pen, rect);
  grfx.DrawString(astrCursor[4 * y + x],
  Font, brush, rect, strfmt);
  }
  }
  }
  }

  [/CSHARP]

  ***********
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note تعریف DataSet و DataGrid mshayan 1 629 15-07-2014 ساعت 14:15
  آخرین ارسال: VBProgrammer
  Note بدست آوردن تعداد خطوط یک رشته xMAN 0 389 10-06-2014 ساعت 19:20
  آخرین ارسال: xMAN
  Note سی شارپ:: تعداد صفحات یک فایل PDF xMAN 0 483 09-09-2013 ساعت 15:03
  آخرین ارسال: xMAN
  Note سوال نشان دادن تعداد آیتم های چک شده در لیست باکس سی شارپ The Arrow 3 1,156 24-07-2013 ساعت 10:32
  آخرین ارسال: Daniel
  Note سی شارپ-شمارش تعداد تکرار یک کلمه در رشته SOFTAFZAR 0 601 02-02-2013 ساعت 17:42
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note تعداد فایلهای یک پوشه؟ xMAN 2 1,174 20-12-2012 ساعت 14:30
  آخرین ارسال: xMAN

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان