تعریف تمام Cursor های ماوس در #C
#1
Note 
با این کلاس شما میتونید از تمام کرسر های ماوس در برنامه استفاده کنید:

[CSHARP]
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

class MouseCursors: Form
{
Cursor[] acursor =
{
Cursors.AppStarting, Cursors.Arrow, Cursors.Cross,
Cursors.Default, Cursors.Hand, Cursors.Help,
Cursors.HSplit, Cursors.IBeam, Cursors.No,
Cursors.NoMove2D, Cursors.NoMoveHoriz, Cursors.NoMoveVert,
Cursors.PanEast, Cursors.PanNE, Cursors.PanNorth,
Cursors.PanNW, Cursors.PanSE, Cursors.PanSouth,
Cursors.PanSW, Cursors.PanWest, Cursors.SizeAll,
Cursors.SizeNESW, Cursors.SizeNS, Cursors.SizeNWSE,
Cursors.SizeWE, Cursors.UpArrow, Cursors.VSplit,
Cursors.WaitCursor
};
string[] astrCursor =
{
"AppStarting", "Arrow", "Cross",
"Default", "Hand", "Help",
"HSplit", "IBeam", "No",
"NoMove2D", "NoMoveHoriz", "NoMoveVert",
"PanEast", "PanNE", "PanNorth",
"PanNW", "PanSE", "PanSouth",
"PanSW", "PanWest", "SizeAll",
"SizeNESW", "SizeNS", "SizeNWSE",
"SizeWE", "UpArrow", "VSplit",
"WaitCursor"
};

public static void Main()
{
Application.Run(new MouseCursors());
}
public MouseCursors()
{
Text = "Mouse Cursors";
ResizeRedraw = true;
}
protected override void OnMouseMove(MouseEventArgs mea)
{
int x = Math.Max(0, Math.Min(3, mea.X / (ClientSize.Width / 4)));
int y = Math.Max(0, Math.Min(6, mea.Y / (ClientSize.Height / 7)));

Cursor.Current = acursor[4 * y + x];
}
protected override void OnPaint(PaintEventArgs pea)
{
Graphics grfx = pea.Graphics;
Brush brush = new SolidBrush(ForeColor);
Pen pen = new Pen(ForeColor);
StringFormat strfmt = new StringFormat();

strfmt.LineAlignment = strfmt.Alignment = StringAlignment.Center;

for (int y = 0; y < 7; y++){
for (int x = 0; x < 4; x++)
{
Rectangle rect = Rectangle.FromLTRB(
x * ClientSize.Width / 4,
y * ClientSize.Height / 7,
(x + 1) * ClientSize.Width / 4,
(y + 1) * ClientSize.Height / 7);

grfx.DrawRectangle(pen, rect);
grfx.DrawString(astrCursor[4 * y + x],
Font, brush, rect, strfmt);
}
}
}
}

[/CSHARP]

***********
پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Note تعریف DataSet و DataGrid mshayan 1 575 15-07-2014 ساعت 14:15
آخرین ارسال: VBProgrammer
Note بدست آوردن تعداد خطوط یک رشته xMAN 0 346 10-06-2014 ساعت 19:20
آخرین ارسال: xMAN
Note سی شارپ:: تعداد صفحات یک فایل PDF xMAN 0 429 09-09-2013 ساعت 15:03
آخرین ارسال: xMAN
Note سوال نشان دادن تعداد آیتم های چک شده در لیست باکس سی شارپ The Arrow 3 1,056 24-07-2013 ساعت 10:32
آخرین ارسال: Daniel
Note سی شارپ-شمارش تعداد تکرار یک کلمه در رشته SOFTAFZAR 0 556 02-02-2013 ساعت 17:42
آخرین ارسال: SOFTAFZAR
Note تعداد فایلهای یک پوشه؟ xMAN 2 1,059 20-12-2012 ساعت 14:30
آخرین ارسال: xMAN

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان