• برنامه دریافت چند عدد و پرینت کوچکترین،بزرگترین،میانگین و جمع او
  #1
  Note 
  کد php:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  //SoftAfzar.Net
  void processor (float x,float y,float z,float &max,float &min,float &sum,float &avg)
  {
  avg=(x+y+z)/3;
  sum=x+y+z;
  {
  max=x;
  min=y;
  if (
  x<y);
  }
  if (
  z>maxmax=z;
  if (
  z<minmin=z;
  }
  void main()
  {
  float a=100,b=-10.25,c=718.8,mx,mn,sm=0,av=0;
  processor (a,b,c,mx,mn,sm,av);
  cout<<"Maximum = "<<mx;
  cout<<"\nMinimum = "<<mn;
  cout<<"\nSum = "<<sm;
  cout<<"\nAverage = "<<av;
  getch();


  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان