• مشکل در برقراری ارتباط با بانک در سی شارپ
  #1
  Note 
  سلام من یک برنامه نوشتم که اطلاعات کاربر (نام ، نام خانوادگی و شماره) رو در دیتابیس ذخیره میکنه
  خب این تا وقتی هست که من توی رایانه خودم هستم کار میکنه !


  با استفاده از کلاس LINQ یا همون LINQ to SQL Classes با این بانک ارتباط برقرار کردم

  بعد رفتم یک Accountـه جدید در کامپیوترم ساختم و برنامه + خودِ دیتابیس رو توی یک پوشه توی Accountـه جدید کپی کردم ، اومدم برنامه رو باز کنم اما با این ارور مواجه شدم

  حتی من app.config رو ادیت کردم
  از

  کد:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <configuration>
      <configSections>
      </configSections>
      <connectionStrings>
          <add name="testing.Properties.Settings.testingConnectionString"
              connectionString="Data Source=(localdb)\Projects;Initial Catalog=test-db;Integrated Security=True"
              providerName="System.Data.SqlClient" />
          <add name="testing.Properties.Settings.testingConnectionString1"
              connectionString="Data Source=|(localdb)\Projects;Initial Catalog=test-db;Integrated Security=True"
              providerName="System.Data.SqlClient" />
      </connectionStrings>
  </configuration>
  به
  کد:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <configuration>
      <configSections>
      </configSections>
      <connectionStrings>
          <add name="testing.Properties.Settings.testingConnectionString"
              connectionString="Data Source=|DataDirectory|;Initial Catalog=test-db;Integrated Security=True"
              providerName="System.Data.SqlClient" />
          <add name="testing.Properties.Settings.testingConnectionString1"
              connectionString="Data Source=||DataDirectory|;Initial Catalog=test-db;Integrated Security=True"
              providerName="System.Data.SqlClient" />
      </connectionStrings>
  </configuration>

  اینم ارور :

  [تصویر: Capture.png]

  کد:
  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.


  ************** Exception Text **************
  System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The network path was not found
     at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
     at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
     at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
     at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
     at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
     at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
     at System.Data.Linq.SqlClient.SqlConnectionManager.UseConnection(IConnectionUser user)
     at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.get_IsSqlCe()
     at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.InitializeProviderMode()
     at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query)
     at System.Data.Linq.Table`1.GetEnumerator()
     at System.Data.Linq.Table`1.System.Collections.Generic.IEnumerable<TEntity>.GetEnumerator()
     at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
     at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
     at System.Data.Linq.Provider.BindingList.Create[T](DataContext context, IEnumerable`1 sequence)
     at System.Data.Linq.Table`1.GetNewBindingList()
     at System.Data.Linq.Table`1.System.ComponentModel.IListSource.GetList()
     at System.Windows.Forms.CurrencyManager.SetDataSource(Object dataSource)
     at System.Windows.Forms.CurrencyManager..ctor(Object dataSource)
     at System.Windows.Forms.BindingContext.EnsureListManager(Object dataSource, String dataMember)
     at System.Windows.Forms.DataGridView.DataGridViewDataConnection.SetDataConnection(Object dataSource, String dataMember)
     at System.Windows.Forms.DataGridView.OnBindingContextChanged(EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.Control.OnBindingContextChanged(EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.Control.OnBindingContextChanged(EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.ContainerControl.OnCreateControl()
     at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
     at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
     at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
     at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  ClientConnectionId:00000000-0000-0000-0000-000000000000
  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  test
      Assembly Version: 1.0.0.0
      Win32 Version: 1.0.0.0
      CodeBase: file:///C:/Users/Test/Desktop/test.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Data.Linq
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Linq.dll
  ----------------------------------------
  System.Core
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  System.EnterpriseServices
      Assembly Version: 4.0.0.0
      Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  ----------------------------------------


  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.


  For example:


  <configuration>
      <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>


  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.

  پاسخ
  #2
  Note 
  سلام
  Data source رو اشتباه وارد کردی
  معمولا اینطوریه PC\SQLEXPRESS
  بجای pcنام کامپیوتر رو بنویس

  پاسخ
  #3
  Note 
  نشد Smile

  پاسخ
  #4
  Note 
  از مونی tools گزینه connect to databaseرو بزن یه پنجره باز میشه ازاونجا اسم سرور رو بردار

  پاسخ
  #5
  Note 
  اسم نداره !

  پاسخ
  #6
  Note 
  از لیست باز شو میتونی انتخاب کنی
  از اون پنجره عکس بگیر بذار ببینم

  پاسخ
  #7
  Note 
  تا وقتی ننویسم
  کد:
  (localdb)\Projects
  توی قسمت Select or enter a database name هیچ دیتابیسی که تا الان ساختم رو نشون نمیده Smile

  اینم عکس :
  [تصویر: 12345.png]

  پاسخ
  #8
  Note 
  rrefreshرو بزن باید اونجا نام سرور بیاد
  در صورت امکان پروژه رو برای دانلود بذار

  پاسخ
  #9
  Note 
  نیومد !
  این پروژه
  test

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note کتاب آموزش Parse کردن یک خبر خوان وردپرسی برای ویندوزفون The Arrow 0 1,542 23-04-2015 ساعت 09:24
  آخرین ارسال: The Arrow
  Note سوال ساخت تقویم فارسی در ویندوز 8.1 The Arrow 2 1,562 16-01-2015 ساعت 00:32
  آخرین ارسال: The Arrow
  Note دیتابیس SQLite در سی شارپ The Arrow 3 3,378 07-11-2014 ساعت 22:40
  آخرین ارسال: VBProgrammer
  Note FileAssociation در سی شارپ The Arrow 1 754 05-11-2014 ساعت 12:32
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note آموزش کامل سی شارپ (ویدئو) xMAN 2 887 02-10-2014 ساعت 12:50
  آخرین ارسال: xMAN
  Note explorer سی شارپ cMan 1 634 30-08-2014 ساعت 12:07
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note پیدا کردن متن در سی شارپ arfanz 7 1,310 27-08-2014 ساعت 01:10
  آخرین ارسال: The Arrow
  Note برنامه نویسی موازی با سی شارپ xMAN 0 574 05-08-2014 ساعت 12:01
  آخرین ارسال: xMAN
  Note جستجو در یک متن در سی شارپ arfanz 12 3,096 16-07-2014 ساعت 09:32
  آخرین ارسال: Stack OverFlow
  Note مخفف کنترلهای سی شارپ mshayan 2 1,156 15-07-2014 ساعت 13:32
  آخرین ارسال: mshayan

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان