مشکل در برقراری ارتباط با بانک در سی شارپ
#1
Note 
سلام من یک برنامه نوشتم که اطلاعات کاربر (نام ، نام خانوادگی و شماره) رو در دیتابیس ذخیره میکنه
خب این تا وقتی هست که من توی رایانه خودم هستم کار میکنه !


با استفاده از کلاس LINQ یا همون LINQ to SQL Classes با این بانک ارتباط برقرار کردم

بعد رفتم یک Accountـه جدید در کامپیوترم ساختم و برنامه + خودِ دیتابیس رو توی یک پوشه توی Accountـه جدید کپی کردم ، اومدم برنامه رو باز کنم اما با این ارور مواجه شدم

حتی من app.config رو ادیت کردم
از

کد:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
    </configSections>
    <connectionStrings>
        <add name="testing.Properties.Settings.testingConnectionString"
            connectionString="Data Source=(localdb)\Projects;Initial Catalog=test-db;Integrated Security=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
        <add name="testing.Properties.Settings.testingConnectionString1"
            connectionString="Data Source=|(localdb)\Projects;Initial Catalog=test-db;Integrated Security=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>
</configuration>
به
کد:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
    </configSections>
    <connectionStrings>
        <add name="testing.Properties.Settings.testingConnectionString"
            connectionString="Data Source=|DataDirectory|;Initial Catalog=test-db;Integrated Security=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
        <add name="testing.Properties.Settings.testingConnectionString1"
            connectionString="Data Source=||DataDirectory|;Initial Catalog=test-db;Integrated Security=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>
</configuration>

اینم ارور :

[تصویر:  Capture.png]

کد:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.


************** Exception Text **************
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The network path was not found
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
   at System.Data.Linq.SqlClient.SqlConnectionManager.UseConnection(IConnectionUser user)
   at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.get_IsSqlCe()
   at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.InitializeProviderMode()
   at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query)
   at System.Data.Linq.Table`1.GetEnumerator()
   at System.Data.Linq.Table`1.System.Collections.Generic.IEnumerable<TEntity>.GetEnumerator()
   at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
   at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
   at System.Data.Linq.Provider.BindingList.Create[T](DataContext context, IEnumerable`1 sequence)
   at System.Data.Linq.Table`1.GetNewBindingList()
   at System.Data.Linq.Table`1.System.ComponentModel.IListSource.GetList()
   at System.Windows.Forms.CurrencyManager.SetDataSource(Object dataSource)
   at System.Windows.Forms.CurrencyManager..ctor(Object dataSource)
   at System.Windows.Forms.BindingContext.EnsureListManager(Object dataSource, String dataMember)
   at System.Windows.Forms.DataGridView.DataGridViewDataConnection.SetDataConnection(Object dataSource, String dataMember)
   at System.Windows.Forms.DataGridView.OnBindingContextChanged(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnBindingContextChanged(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnBindingContextChanged(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
ClientConnectionId:00000000-0000-0000-0000-000000000000
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
test
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/Test/Desktop/test.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Data.Linq
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Linq.dll
----------------------------------------
System.Core
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Data
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Transactions
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------


************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.


For example:


<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>


When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

پاسخ
#2
Note 
سلام
Data source رو اشتباه وارد کردی
معمولا اینطوریه PC\SQLEXPRESS
بجای pcنام کامپیوتر رو بنویس

پاسخ
#3
Note 
نشد Smile

پاسخ
#4
Note 
از مونی tools گزینه connect to databaseرو بزن یه پنجره باز میشه ازاونجا اسم سرور رو بردار

پاسخ
#5
Note 
اسم نداره !

پاسخ
#6
Note 
از لیست باز شو میتونی انتخاب کنی
از اون پنجره عکس بگیر بذار ببینم

پاسخ
#7
Note 
تا وقتی ننویسم
کد:
(localdb)\Projects
توی قسمت Select or enter a database name هیچ دیتابیسی که تا الان ساختم رو نشون نمیده Smile

اینم عکس :
[تصویر:  12345.png]

پاسخ
#8
Note 
rrefreshرو بزن باید اونجا نام سرور بیاد
در صورت امکان پروژه رو برای دانلود بذار

پاسخ
#9
Note 
نیومد !
این پروژه
test

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Note کتاب آموزش Parse کردن یک خبر خوان وردپرسی برای ویندوزفون The Arrow 0 1,284 23-04-2015 ساعت 09:24
آخرین ارسال: The Arrow
Note سوال ساخت تقویم فارسی در ویندوز 8.1 The Arrow 2 1,333 16-01-2015 ساعت 00:32
آخرین ارسال: The Arrow
Note دیتابیس SQLite در سی شارپ The Arrow 3 2,940 07-11-2014 ساعت 22:40
آخرین ارسال: VBProgrammer
Note FileAssociation در سی شارپ The Arrow 1 673 05-11-2014 ساعت 12:32
آخرین ارسال: SOFTAFZAR
Note آموزش کامل سی شارپ (ویدئو) xMAN 2 807 02-10-2014 ساعت 12:50
آخرین ارسال: xMAN
Note explorer سی شارپ cMan 1 571 30-08-2014 ساعت 12:07
آخرین ارسال: SOFTAFZAR
Note پیدا کردن متن در سی شارپ arfanz 7 1,139 27-08-2014 ساعت 01:10
آخرین ارسال: The Arrow
Note برنامه نویسی موازی با سی شارپ xMAN 0 523 05-08-2014 ساعت 12:01
آخرین ارسال: xMAN
Note جستجو در یک متن در سی شارپ arfanz 12 2,714 16-07-2014 ساعت 09:32
آخرین ارسال: Stack OverFlow
Note مخفف کنترلهای سی شارپ mshayan 2 985 15-07-2014 ساعت 13:32
آخرین ارسال: mshayan

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان