• داک تایپ(Doctype) های عمومی
  #1
  Note 
  [h=4]HTML 4.01 Strict[/h][HTML]<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  [/HTML]


  [h=4]XHTML 1.0 Strict[/h][HTML]
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  [/HTML]

  [h=4]XHTML 1.0 Transitional[/h][HTML]<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">[/HTML]

  [h=4]XHTML 1.1[/h]
  [HTML]
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  [/HTML]


  [h=4]HTML 5[/h][HTML]<!DOCTYPE html>[/HTML]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان