داک تایپ(Doctype) های عمومی
#1
Note 
[h=4]HTML 4.01 Strict[/h][HTML]<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
[/HTML]


[h=4]XHTML 1.0 Strict[/h][HTML]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
[/HTML]

[h=4]XHTML 1.0 Transitional[/h][HTML]<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">[/HTML]

[h=4]XHTML 1.1[/h]
[HTML]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
[/HTML]


[h=4]HTML 5[/h][HTML]<!DOCTYPE html>[/HTML]

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان