• اسکریپت آپلودر با python
  #1
  Note 
  [PYTHON]
  # This is an example of file uploading using scrapy to a server that uses uberuploader.
  # The spider logins to the page to make the upload, some webpages dont need to be logged in order to upload.
  # IMPORTANT : You should increment DOWNLOAD_TIMEOUT in settings.py, but by the time this snippet was wrote isnt working fine. I recompile the whole scrapy changing the default of 3min.
  # Observations about my snippet:
  # Is possible this is not the best code, please comment corrections.
  # This could or should be implemented in a downloader middleware or pipeline?
  # Don't show uploading state.
  # Mime message creating could or should be in other place.

  class fileUploadSpider(CrawlSpider):
  name = "spidertrigger.upload"
  allowed_domains = ["uploadhost.com"]
  start_urls = [
  "http://www.uploadhost.com/url_to_login_page",
  ]

  def parse(self,response):
  return [FormRequest.from_response(
  response,
  formdata={'user':'username','password':'secret'},
  callback=self.after_login,
  )]

  def after_login(self,response):
  if "Log in to your account" in response.body:
  self.log("Login Failed",level=log.ERROR)
  return
  else:
  dataObjetcs = DataObject.objects.all()#I am using django ORM
  for data in dataObjects:
  #note the next line, the url should point to ubr_link_upload.php
  # I will get the random ticket to be able to upload file,rnd_id is hardcoded but could be generated via code
  yield Request(
  url='http://upload.uploadhost.com/upload/ubr_link_upload.php?rnd_id=1280793046605',
  callback=self.obtener_id_upload,
  meta={'data' : data},
  )
  return

  def get_id_upload(self,response):
  #here I will get the upload id
  hxs = HtmlXPathSelector(response)
  data = response.request.meta['data']
  file_name = settings.IMAGES_STORE+'/'+data.path+'.zip' #here I require that the file exist (you should add more code here , like a try catch)
  #get the upload_id
  upload_id = re.search('\\\"\w+\\\"',hxs.select('/html/body').extract()[0]).group(0).replace('\"','')

  #build the fields that the request will have
  fields = { 'title':data.nombre,
  'adpaid' :'0',
  'private':'no',
  'category[]':'1',
  'fontcolor':'black',
  'helpbox' : 'Font size: [size=50%]small text[/size]',
  'textarea':'',
  'fontsize':'',
  'compare' : '14936',
  }
  files = {'upfile_0':file_name,}
  headers,body = self.get_mime(fields,files)
  print 'Iniciando Request POST'
  #next NOTE that the url should point to cgi-bin/ubr_upload.pl with the proper upload_id
  yield FormRequest (
  url='http://upload.uploadhost.com/cgi-bin/ubr_upload.pl?upload_id='+upload_id,
  method='POST',
  body=body,
  meta={'data' : data},
  headers = headers,
  callback=self.lastcall,
  )

  return

  #this lastcall is for postprocessing the upload data, is an artificial example to obtain the id of the upload object on the webpage
  def lastcall(self,response):

  hxs = HtmlXPathSelector(response)
  linkUploaded = hxs.select('//div[@id=\'col2contentright\']/p/strong/a/@href').extract()[0]
  idUploaded = re.search('\d+',linkUploaded)
  print "Success Uploaded "+ ipUploaded
  return

  #this next code will need more improvement, is working for now. It could have problems with binary data!
  def get_mime(self,fields,files):
  BOUNDARY = '----------BOUNDARY_$'
  # CRLF =
  L = StringIO()
  for key in fields.keys() :
  value = fields[key]
  L.write('--' + BOUNDARY+'\r\n')
  L.write('Content-Disposition: form-data; name="%s"' % key+'\r\n')
  L.write(''+'\r\n')
  L.write(value.encode('utf-8')+'\r\n')
  for key in files.keys():
  value = files[key]
  filename = value
  L.write('--' + BOUNDARY+'\r\n')
  L.write('Content-Disposition: form-data; name="%s"; filename="%s"' % (key, 'full.zip')+'\r\n')
  L.write('Content-Type: %s' % self.get_content_type(filename)+'\r\n')
  L.write(''+'\r\n')
  L.write(open(value,'rb').read()+'\r\n')
  L.write('--' + BOUNDARY + '--'+'\r\n')
  L.write(''+'\r\n')

  body = L.getvalue()

  content_type = {'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=%s' % BOUNDARY }
  return content_type,body

  def get_content_type(self,filename):
  return mimetypes.guess_type(filename)[0] or 'application/octet-stream'

  # Snippet imported from snippets.scrapy.org (which no longer works)
  # author: llazzaro
  # date : Aug 15, 2010


  [/PYTHON]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note تولید کننده ip در python WWWorker 1 831 29-05-2014 ساعت 13:03
  آخرین ارسال: Amirio
  Note اپلود فایل با python WWWorker 0 617 28-05-2014 ساعت 19:41
  آخرین ارسال: WWWorker
  Note چاپ تاریخ در python WWWorker 0 568 14-01-2014 ساعت 14:02
  آخرین ارسال: WWWorker
  Note خواندن فایلهای CSV در python WWWorker 0 832 07-11-2013 ساعت 09:17
  آخرین ارسال: WWWorker
  Note Python - چک کننده استحکام پسورد WWWorker 0 547 07-11-2013 ساعت 09:16
  آخرین ارسال: WWWorker
  Note ست کردن utf-8 برای فایل های python WWWorker 0 740 07-11-2013 ساعت 09:14
  آخرین ارسال: WWWorker
  Note Python Password Generator تولید کننده پسورد WWWorker 0 583 07-11-2013 ساعت 09:12
  آخرین ارسال: WWWorker
  Note تولید اعداد و کاراکتر های تصادفی در python Daniel 0 1,465 09-12-2012 ساعت 00:04
  آخرین ارسال: Daniel
  Note تغییر سایز گروهی تصاویر با اسکریپت python Daniel 0 682 08-12-2012 ساعت 23:37
  آخرین ارسال: Daniel
  Note Python xss scanner v1 Evil shadow 0 731 23-07-2012 ساعت 18:43
  آخرین ارسال: Evil shadow

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان