• رمز کردن رشته در php
  #1
  Note 
  سلام با استفاده از این دو تابع میتونید رشته ها رو در زبان php به صورت رمز در بیارید
  کد php:
  $input "SmackFactory";

  $encrypted encryptIt$input );
  $decrypted decryptIt$encrypted );

  echo 
  $encrypted '<br />' $decrypted;

  function 
  encryptIt$q ) {
      
  $cryptKey  'qJB0rGtIn5UB1xG03efyCp';
      
  $qEncoded      base64_encodemcrypt_encryptMCRYPT_RIJNDAEL_256md5$cryptKey ), $qMCRYPT_MODE_CBCmd5md5$cryptKey ) ) ) );
      return( 
  $qEncoded );
  }

  function 
  decryptIt$q ) {
      
  $cryptKey  'qJB0rGtIn5UB1xG03efyCp';
      
  $qDecoded      rtrimmcrypt_decryptMCRYPT_RIJNDAEL_256md5$cryptKey ), base64_decode$q ), MCRYPT_MODE_CBCmd5md5$cryptKey ) ) ), "\0");
      return( 
  $qDecoded );


  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان