نمایش زمان بارگذاری صفحه ( کد php )
#1
Note 
کد php:
<!-- put this at the top of the page -->
<?
php
   $mtime 
microtime();
   
$mtime explode(" ",$mtime);
   
$mtime $mtime[1] + $mtime[0];
   
$starttime $mtime;
;
?>

<!-- put other code and html in here -->


<!-- put this code at the bottom of the page -->
<?php
   $mtime 
microtime();
   
$mtime explode(" ",$mtime);
   
$mtime $mtime[1] + $mtime[0];
   
$endtime $mtime;
   
$totaltime = ($endtime $starttime);
   echo 
"This page was created in ".$totaltime." seconds";
;
?>

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان