• افکت های جی کوئری
  #1
  Note 
  سلام اینا لیست افکتهای پایه ای جی کوئری هستن که میتونید همراه با مثالشون ببینید:

  ()SHOW:
  کد اصلی:
  [JS]$( ".target" ).show();[/JS]
  مثال:
  [HTML]<!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>show demo</title>
  <style>
  p {
  background: yellow;
  }
  </style>
  <script src="http//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
  <button>Show it</button>
  <p style="display: none">Hello 2</p>
  <script>
  $( "button" ).click(function() {
  $( "p" ).show( "slow" );
  });
  </script>
  </body>
  </html>[/HTML]


  ()HIDE:
  کد اصلی:
  [JS]$( ".target" ).hide();[/JS]

  مثال:
  [HTML]<!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>hide demo</title>
  <script src="http//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
  <p>Hello</p>
  <a href="#">Click to hide me too</a>
  <p>Here is another paragraph</p>
  <script>
  $( "p" ).hide();
  $( "a" ).click(function( event ) {
  event.preventDefault();
  $( this ).hide();
  });
  </script>
  </body>
  </html>[/HTML]

  ()SLIDEDOWN:
  کد اصلی:
  [JS]$( "#book" ).slideDown("slow");[/JS]

  مثال:[HTML]
  <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>slideDown demo</title>
  <style>
  div {
  background: #de9a44;
  margin: 3px;
  width: 80px;
  height: 40px;
  display: none;
  float: left;
  }
  </style>
  <script src="http//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
  Click me!
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <script>
  $( document.body ).click(function () {
  if ( $( "div:first" ).is( ":hidden" ) ) {
  $( "div" ).slideDown( "slow" );
  } else {
  $( "div" ).hide();
  }
  });
  </script>
  </body>
  </html>[/HTML]


  ()SLIDEUP:

  کد اصلی:
  [JS]$( "#book" ).slideUp("slow");[/JS]

  مثال:
  [HTML]<!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>slideUp demo</title>
  <style>
  div {
  background: #3d9a44;
  margin: 3px;
  width: 80px;
  height: 40px;
  float: left;
  }
  </style>
  <script src="http//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
  </head>
  <body>
  Click me!
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <script>
  $( document.body ).click(function() {
  if ( $( "div:first" ).is( ":hidden" ) ) {
  $( "div" ).show( "slow" );
  } else {
  $( "div" ).slideUp();
  }
  });
  </script>
  </body>
  </html>[/HTML]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان