• شفاف کردن برنامه
  #1
  Note 
  fبرای شفاف کردن محیط برنامه از کد زیر استفاده کنید .مقدار شفافیت هم قابل تنظیم هست

  کد زیر را در قسمت جنرال کد نویسی کپی کنید
  کد php:
  Const LWA_COLORKEY = &H1
  Const LWA_ALPHA = &H2
  Const GWL_EXSTYLE = (-20)
  Const 
  WS_EX_LAYERED = &H80000
  Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As LongByVal nIndex As LongByVal dwNewLong As Long) As Long
  Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hWnd As LongByVal crKey As LongByVal bAlpha As ByteByVal dwFlags As Long) As Long
  Dim I 
  As Integer 

  کد زیر هم دیگه مشخصه

  کد php:
  Private Sub Form_Load()
      
  200
      Dim Ret 
  As Long
      SetWindowLong Me
  .hWndGWL_EXSTYLEWS_EX_LAYERED
      SetLayeredWindowAttributes Me
  .hWnd0,240LWA_ALPHA
  End Sub 


  240 هم مقدار شفافیت هست این مقدار نباید بیشتر از 255 باشد
  هر چه اینمقدار کم تر اشد برنامه شما شفاف تر می شود
  موفق باشید:biggrinsmiley:

  آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 23:01، توسط hamedre81
  پاسخ
  #2
  Note 
  سلام
  کدت کار نمیکنه داداش
  میشه توضیح یکم بدی؟

  پاسخ
  #3
  Note 
  کد مشکلی نداره شاید جایی اشتباه کردید

  یک پروژه برای شما انجام دادم


  لینک دانلود

  آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 23:17، توسط hamedre81
  شاید این جمعه بیاید
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان