شفاف کردن برنامه
#1
Note 
fبرای شفاف کردن محیط برنامه از کد زیر استفاده کنید .مقدار شفافیت هم قابل تنظیم هست

کد زیر را در قسمت جنرال کد نویسی کپی کنید
کد php:
Const LWA_COLORKEY = &H1
Const LWA_ALPHA = &H2
Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Const 
WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As LongByVal nIndex As LongByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hWnd As LongByVal crKey As LongByVal bAlpha As ByteByVal dwFlags As Long) As Long
Dim I 
As Integer 

کد زیر هم دیگه مشخصه

کد php:
Private Sub Form_Load()
    
200
    Dim Ret 
As Long
    SetWindowLong Me
.hWndGWL_EXSTYLEWS_EX_LAYERED
    SetLayeredWindowAttributes Me
.hWnd0,240LWA_ALPHA
End Sub 


240 هم مقدار شفافیت هست این مقدار نباید بیشتر از 255 باشد
هر چه اینمقدار کم تر اشد برنامه شما شفاف تر می شود
موفق باشید:biggrinsmiley:

آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 23:01، توسط hamedre81
پاسخ
#2
Note 
سلام
کدت کار نمیکنه داداش
میشه توضیح یکم بدی؟

پاسخ
#3
Note 
کد مشکلی نداره شاید جایی اشتباه کردید

یک پروژه برای شما انجام دادم


لینک دانلود

آخرین ویرایش: 04-07-2012 ساعت 23:17، توسط hamedre81
شاید این جمعه بیاید
پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان