• تابع تبدیل کننده در ++C
  #1
  Note 
  [CPP]#include <iostream>
  using namespace std;

  class MyClass {
  int x, y;
  public:
  MyClass(int i, int j) {
  x = i;
  y = j;
  }
  operator int() {
  return x*y;
  }
  };

  int main()
  {
  MyClass object1(2, 3), object2(4, 3);
  int i;

  i = object1; // automatically convert to integer
  cout << i << '\n';

  i = 100 + object2; // convert object2 to integer
  cout << i << '\n';

  return 0;
  }
  [/CPP]

  ***********
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان