تابع تبدیل کننده در ++C
#1
Note 
[CPP]#include <iostream>
using namespace std;

class MyClass {
int x, y;
public:
MyClass(int i, int j) {
x = i;
y = j;
}
operator int() {
return x*y;
}
};

int main()
{
MyClass object1(2, 3), object2(4, 3);
int i;

i = object1; // automatically convert to integer
cout << i << '\n';

i = 100 + object2; // convert object2 to integer
cout << i << '\n';

return 0;
}
[/CPP]

***********
پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان