• کلاس در ++C
  #1
  Note 
  مثالی از تعریف یک کلاس وکار با آن در ++C

  [CPP]#include <iostream>
  using namespace std;

  class BaseClass {
  int i, j;
  public:
  void set(int a, int b) {
  i = a;
  j = b;
  }
  void show() {
  cout << i << " " << j << endl;
  }
  };

  class DerivedClass : public BaseClass {
  int k;
  public:
  DerivedClass(int x) {
  k = x;
  }
  void showk() {
  cout << k << endl;
  }
  };

  int main()
  {
  DerivedClass ob(3);

  ob.set(1, 2); // access member of BaseClass
  ob.show(); // access member of BaseClass

  ob.showk(); // uses member of DerivedClass class

  return 0;
  }
  [/CPP]

  ***********
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان