• مثالی از mysqli
  #1
  Note 
  وصل شده به دیتابیس
  اجرای کوئری

  به روش OOP:
  کد php:
  <?php
  $mysqli 
  = new mysqli("localhost""my_user""my_password""world");

  /* check connection */
  if ($mysqli->connect_errno) {
      
  printf("Connect failed: %s\n"$mysqli->connect_error);
      exit();
  }

  /* Create table doesn't return a resultset */
  if ($mysqli->query("CREATE TEMPORARY TABLE myCity LIKE City") === TRUE) {
      
  printf("Table myCity successfully created.\n");
  }

  /* Select queries return a resultset */
  if ($result $mysqli->query("SELECT Name FROM City LIMIT 10")) {
      
  printf("Select returned %d rows.\n"$result->num_rows);

      
  /* free result set */
      
  $result->close();
  }

  /* If we have to retrieve large amount of data we use MYSQLI_USE_RESULT */
  if ($result $mysqli->query("SELECT * FROM City"MYSQLI_USE_RESULT)) {

      
  /* Note, that we can't execute any functions which interact with the
         server until result set was closed. All calls will return an
         'out of sync' error */
      
  if (!$mysqli->query("SET @a:='this will not work'")) {
          
  printf("Error: %s\n"$mysqli->error);
      }
      
  $result->close();
  }

  $mysqli->close();
  ?>

  به روش Procedural:
  کد php:
  <?php
  $link 
  mysqli_connect("localhost""my_user""my_password""world");

  /* check connection */
  if (mysqli_connect_errno()) {
      
  printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
      exit();
  }

  /* Create table doesn't return a resultset */
  if (mysqli_query($link"CREATE TEMPORARY TABLE myCity LIKE City") === TRUE) {
      
  printf("Table myCity successfully created.\n");
  }

  /* Select queries return a resultset */
  if ($result mysqli_query($link"SELECT Name FROM City LIMIT 10")) {
      
  printf("Select returned %d rows.\n"mysqli_num_rows($result));

      
  /* free result set */
      
  mysqli_free_result($result);
  }

  /* If we have to retrieve large amount of data we use MYSQLI_USE_RESULT */
  if ($result mysqli_query($link"SELECT * FROM City"MYSQLI_USE_RESULT)) {

      
  /* Note, that we can't execute any functions which interact with the
         server until result set was closed. All calls will return an
         'out of sync' error */
      
  if (!mysqli_query($link"SET @a:='this will not work'")) {
          
  printf("Error: %s\n"mysqli_error($link));
      }
      
  mysqli_free_result($result);
  }

  mysqli_close($link);
  ?>

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note کلاس PHP برای کار با MySQLi BaNNer LorD 0 414 05-07-2013 ساعت 21:12
  آخرین ارسال: BaNNer LorD

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان