مثالی از mysqli
#1
Note 
وصل شده به دیتابیس
اجرای کوئری

به روش OOP:
کد php:
<?php
$mysqli 
= new mysqli("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if ($mysqli->connect_errno) {
    
printf("Connect failed: %s\n"$mysqli->connect_error);
    exit();
}

/* Create table doesn't return a resultset */
if ($mysqli->query("CREATE TEMPORARY TABLE myCity LIKE City") === TRUE) {
    
printf("Table myCity successfully created.\n");
}

/* Select queries return a resultset */
if ($result $mysqli->query("SELECT Name FROM City LIMIT 10")) {
    
printf("Select returned %d rows.\n"$result->num_rows);

    
/* free result set */
    
$result->close();
}

/* If we have to retrieve large amount of data we use MYSQLI_USE_RESULT */
if ($result $mysqli->query("SELECT * FROM City"MYSQLI_USE_RESULT)) {

    
/* Note, that we can't execute any functions which interact with the
       server until result set was closed. All calls will return an
       'out of sync' error */
    
if (!$mysqli->query("SET @a:='this will not work'")) {
        
printf("Error: %s\n"$mysqli->error);
    }
    
$result->close();
}

$mysqli->close();
?>

به روش Procedural:
کد php:
<?php
$link 
mysqli_connect("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* Create table doesn't return a resultset */
if (mysqli_query($link"CREATE TEMPORARY TABLE myCity LIKE City") === TRUE) {
    
printf("Table myCity successfully created.\n");
}

/* Select queries return a resultset */
if ($result mysqli_query($link"SELECT Name FROM City LIMIT 10")) {
    
printf("Select returned %d rows.\n"mysqli_num_rows($result));

    
/* free result set */
    
mysqli_free_result($result);
}

/* If we have to retrieve large amount of data we use MYSQLI_USE_RESULT */
if ($result mysqli_query($link"SELECT * FROM City"MYSQLI_USE_RESULT)) {

    
/* Note, that we can't execute any functions which interact with the
       server until result set was closed. All calls will return an
       'out of sync' error */
    
if (!mysqli_query($link"SET @a:='this will not work'")) {
        
printf("Error: %s\n"mysqli_error($link));
    }
    
mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($link);
?>

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Note کلاس PHP برای کار با MySQLi BaNNer LorD 0 387 05-07-2013 ساعت 21:12
آخرین ارسال: BaNNer LorD

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان