• کار نکردن Thread
  #1
  Note 
  سلام و خسته نباشید

  من یک برنامه ساختم که با TCP ـه دات نت به سرور وصل میشه .
  برنامه بدون استفاده از Thread به سروز وصل میشه اما هنگ میکنه !
  با استفاده از thread هیچ کاری نمیکنه (هیچ پکتی دریافت نمیکنه)
  چیکار کنم که هنگ نکنه و وصل بشه ؟

  اینم کدهام >
  [CSHARP]
  TcpClient client = new TcpClient("localhost", 5222);
  Toast.MakeText(this, "Connecting....", ToastLength.Short).Show();
  if (client.Client.Connected)
  {
  string id = "myUser";
  string password = "myPass";

  string stream = "<streamConfusedtream to='localhost' xmlns='jabber:client' xmlnsConfusedtream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0' xml:lang='en'>" +
  "<auth mechanism='PLAIN' xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl'>" + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes('\0' + id + '\0' + password)) + "</auth>";
  client.Client.Send(Encoding.UTF8.GetBytes(stream));
  }
  new Thread(new ThreadStart(recive)).Start();
  [/CSHARP]


  [CSHARP]
  private void recive()
  {
  try
  {
  while (client.Connected)
  {
  byte[] buffbyte = new byte[client.ReceiveBufferSize];
  int i = client.Client.Receive(buffbyte);
  if (i != 0)
  {
  if (i < buffbyte.Length)
  {
  byte[] buffbyte2 = new byte[i];
  for (int b = 0; b < i; b++)
  {
  buffbyte2[b] = buffbyte[b];
  }
  buffbyte = buffbyte2;
  }
  string xml = Encoding.UTF8.GetString(buffbyte);
  ReadXmlm(xml);
  }
  }
  }

  catch (Exception ex)
  {
  Toast.MakeText(this, ex.Message, ToastLength.Short).Show();
  }
  }
  [/CSHARP]  [CSHARP]
  private void ReadXmlm(string xml)
  {
  xml = xml.Replace("'", "\"");
  if (xml.IndexOf("success xmlns=\"urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl\"", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0)
  {
  client.Client.Send(Encoding.UTF8.GetBytes("<streamConfusedtream to='localhost' xmlns='jabber:client' xmlnsConfusedtream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0' xml:lang='en'>"));
  }
  else if (xml.IndexOf("xmlns=\"urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0 &&
  xml.IndexOf("urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0 &&
  xml.IndexOf("</stream:features>", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0)
  {
  client.Client.Send(Encoding.UTF8.GetBytes("<iq id=\"njhh\" type=\"set\" to=\"localhost\"><bind xmlns=\"urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind\"><resource>aaaaaaaa</resource></bind></iq>"));
  }
  else if (xml.IndexOf("</bind></iq>", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0)
  {
  client.Client.Send(Encoding.UTF8.GetBytes("<iq id=\"gggggggg\" type=\"set\" to=\"localhost\"><session xmlns=\"urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session\" /></iq>"));
  }
  else if (xml.IndexOf("urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0)
  {
  Toast.MakeText(this, "Connected", ToastLength.Short).Show();
  client.Client.Send(Encoding.UTF8.GetBytes("<presence><status></status><priority>10</priority></presence>"));

  }
  else if (xml.IndexOf("xmlns=\"urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl\"><not-authorized", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0 &&
  xml.IndexOf("</failure>", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0)
  {
  Toast.MakeText(this, "Wrong Us or Ps", ToastLength.Short).Show();
  }
  else if (xml.IndexOf("</streamConfusedtream>", System.StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + 1 != 0)
  {
  Toast.MakeText(this, "DC", ToastLength.Short).Show();
  }
  }
  [/CSHARP]

  خوده فروم زامارین که جوابگو نیست ! شما کمک کنید

  ممنون

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #2
  Note 
  در صورت امکان پروژه کامل بذار و کدهای اضافی رو پاک کن چون وقتی کسی میبینه اینهمه کد گذاشتی از جواب دادن منصرف میشه.
  این کد:
  [CSHARP]
  client.Close();
  [/CSHARP]
  رو بذار بعد
  [CSHARP]
  string xml = Encoding.UTF8.GetString(buffbyte);
  ReadXmlm(xml);
  [/CSHARP]
  احتمالا هنگ برنامه بخاطر اینه که شرط داخل حلقه while همیشه درسته.

  پاسخ
  #3
  Note 
  ممنون اما اگه سوکت بسته شه که هیچ پکتی (توی xmpp میگن xml) دریافت و یا ارسال نمیشه و آیدی از سرور دی سی شده!
  توی سرور های ایکس ام پی پی همیشه باید سوکت متصل باشه !
  این کد توی خوده سی شارپ(واسه ویندوز) کار میکنه و یکی از سریعترین راههای آنلاین شدن توی این سرورهاست و هنگ هم نمیکنه!
  اما واسه اندروید (البته من توی Emulator امتحان کردم و روی گوشی امتحان نکردم چون نداشتم!) هنگ میکنه

  بفرما اینم پروژه>
  دانلود Android Application9 rar

  و اگه سروری هم واسه امتحان میخواید>
  server: miranda.im
  user: pashmak
  pass: 123456
  (جای هرچی localhostـه بنویس miranda.im)

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان