• هش کردن پسورد با bcrypt
  #1
  Note 
  bcrypt یه تابع php برای هش کردن پسورده که php استفاده از این ابع رو به برنامه نویسا توصیه میکنه. من یه مثال ساده از نحوه استفاده این تابع براتون میزنم.


  هش کردن پسورد:
  کد php:
  <?php
  // Usage 1:
  echo password_hash("rasmuslerdorf"PASSWORD_DEFAULT)."\n";
  // $2y$10$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  // For example:
  // $2y$10$.vGA1O9wmRjrwAVXD98HNOgsNpDczlqm3Jq7KnEd1rVAGv3Fykk1a

  // Usage 2:
  $options = array('cost' => 11);
  echo 
  password_hash("rasmuslerdorf"PASSWORD_BCRYPT$options)."\n";
  // $2y$07$BCryptRequires22Chrcte/VlQH0piJtjXl.0t1XkA8pw9dMXTpOq 


  بررسی پسورد:
  کد php:
  <?php
  // See the password_hash() example to see where this came from.
  $hash '$2y$07$BCryptRequires22Chrcte/VlQH0piJtjXl.0t1XkA8pw9dMXTpOq';

  if (
  password_verify('rasmuslerdorf'$hash)) {
      echo 
  'Password is valid!';
  } else {
      echo 
  'Invalid password.';


  HAPPY CODING
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان