• 17 تابع برای کار با آرایه ها در php
  #1
  Note 
  سلام خدمت همگی،
  تو این پست چند تابع کاربردی برای کار با آرایه ها رو معرفی کردم امیدوارم خوشتون بیاد :winksmiley02:

  1- Sizeof
  این تابع تعداد المنتهای آرایه را برمیگرداند.

  مثال
  کد php:
  $data = array("red""green""blue");

  echo 
  "Array has " sizeof($data) . " elements"

  نتیجه:
  کد:
  Array has 3 elements


  [/HR]

  2- array_values
  این تابع فقط داده های یک ارایه را برمیگرداند(بدون key ها).

  مثال
  کد php:
  $data = array("hero" => "Holmes""villain" => "Moriarty");
  print_r(array_values($data)); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => Holmes
  [1] => Moriarty
  )


  [/HR]

  3- array_keys
  این تابع فقط key های آرایه برا برمیگرداند(برعکس array_values).

  مثال
  کد php:
  $data = array("hero" => "Holmes""villain" => "Moriarty");
  print_r(array_keys($data)); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => hero
  [1] => villain
  )


  [/HR]

  4- array_pop
  این تابع یک المنت از انتهای آرایه حذف میکند.

  مثال
  کد php:
  $data = array("Donald""Jim""Tom");
  array_pop($data);
  print_r($data); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => Donald
  [1] => Jim
  )


  [/HR]

  5- array_push
  این تابع یک المنت به انتهای آرایه اضافه میکند.

  مثال
  کد php:
  $data = array("Donald""Jim""Tom");
  array_push($data"Harry");
  print_r($data); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => Donald
  [1] => Jim
  [2] => Tom
  [3] => Harry
  )


  [/HR]

  6- array_shift
  این تابع یک المنت از ابتدای آرایه حذف میکند.

  مثال
  کد php:
  $data = array("Donald""Jim""Tom");
  array_shift($data);
  print_r($data); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => Jim
  [1] => Tom
  )


  [/HR]

  7- array_unshift
  این تابع یک المنت به ابتدای آرایه اضافه میکند.

  مثال
  کد php:
  $data = array("Donald""Jim""Tom");
  array_unshift($data"Sarah");
  print_r($data); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => hero
  [1] => villain
  )


  [/HR]

  8- each
  این تابع برای پیمایش و حرکت در تابع استفاده میشود. هر بار که این تابع فراخوانی میشود ، key و value المنت فعلی برگشت داده شده و اشاره گر ارایه به المنت بعدی میرود.

  مثال
  کد php:
  $data = array("hero" => "Holmes""villain" => "Moriarty");
  while (list(
  $key$value) = each($data)) {
  echo 
  "$key$value \n";


  نتیجه:
  کد:
  hero: Holmes
  villain: Moriarty


  [/HR]

  9-sort
  از این تابع برای مرتب کردن آرایه بصورت صعودی استفاده میشود.

  مثال
  کد php:
  $data = array("g""t""a""s");
  sort($data);
  print_r($data); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => a
  [1] => g
  [2] => s
  [3] => t
  )


  [/HR]

  10- array_flip
  این تابع برای عوض کردن جای key و value در آرایه های associative استفاده میشود.

  مثال
  کد php:
  $data = array("a" => "apple""b" => "ball");
  print_r(array_flip($data)); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [apple] => a
  [ball] => b
  )


  [/HR]

  11- array_reverse
  این تابع آرایه را برعکس میکند.

  مثال
  کد php:
  $data = array(10202560);
  print_r(array_reverse($data)); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => 60
  [1] => 25
  [2] => 20
  [3] => 10
  )


  [/HR]

  12- array_merge
  این تابع دو یا چند آرایه را باهم ادغام میکند .

  مثال
  کد php:
  $data1 = array("cat""goat");
  $data2 = array("dog""cow");
  print_r(array_merge($data1$data2)); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => cat
  [1] => goat
  [2] => dog
  [3] => cow
  )


  [/HR]

  13- array_rand
  این تابع یکی از المنتهای آرایه ر بصورت تصادفی انتخاب میکند.

  مثال
  کد php:
  $data = array("white""black""red");
  echo 
  "Today's color is " $data[array_rand($data)]; 

  نتیجه:
  کد:
  Today's color is red


  [/HR]

  14- array_search
  از این تابع برای جست و جو در آرایه استفاده میشود.

  مثال
  کد php:
  $data = array("blue" => "#0000cc""black" => "#000000""green" => "#00ff00");
  echo 
  "Found " array_search("#0000cc"$data); 

  نتیجه:
  کد:
  Found blue


  [/HR]

  15- array_slice
  از این تابع برای استخراج چند المنت در آرایه استفاده میشود.

  مثال
  کد php:
  $data = array("vanilla""strawberry""mango""peaches");
  print_r(array_slice($data12)); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => strawberry
  [1] => mango
  )


  [/HR]

  16- array_unique
  این تابع المنت های تکراری در آرایه را حذف میکند.

  مثال
  کد php:
  $data = array(1,1,4,6,7,4);
  print_r(array_unique($data)); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => 1
  [3] => 6
  [4] => 7
  [5] => 4
  )


  [/HR]

  17- array_walk
  از این تابع برای انجام کار خاصی بر روی هر کدام ار المنتهای آرایه استفاده میشود.

  مثال
  کد php:
  function reduceBy10(&$val$key) {
  $val -= $val 0.1;
  }

  $data = array(10,20,30,40);
  array_walk($data'reduceBy10');
  print_r($data); 

  نتیجه:
  کد:
  Array
  (
  [0] => 9
  [1] => 18
  [2] => 27
  [3] => 36
  )

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان