17 تابع برای کار با آرایه ها در php
#1
Note 
سلام خدمت همگی،
تو این پست چند تابع کاربردی برای کار با آرایه ها رو معرفی کردم امیدوارم خوشتون بیاد :winksmiley02:

1- Sizeof
این تابع تعداد المنتهای آرایه را برمیگرداند.

مثال
کد php:
$data = array("red""green""blue");

echo 
"Array has " sizeof($data) . " elements"

نتیجه:
کد:
Array has 3 elements


[/HR]

2- array_values
این تابع فقط داده های یک ارایه را برمیگرداند(بدون key ها).

مثال
کد php:
$data = array("hero" => "Holmes""villain" => "Moriarty");
print_r(array_values($data)); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => Holmes
[1] => Moriarty
)


[/HR]

3- array_keys
این تابع فقط key های آرایه برا برمیگرداند(برعکس array_values).

مثال
کد php:
$data = array("hero" => "Holmes""villain" => "Moriarty");
print_r(array_keys($data)); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => hero
[1] => villain
)


[/HR]

4- array_pop
این تابع یک المنت از انتهای آرایه حذف میکند.

مثال
کد php:
$data = array("Donald""Jim""Tom");
array_pop($data);
print_r($data); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => Donald
[1] => Jim
)


[/HR]

5- array_push
این تابع یک المنت به انتهای آرایه اضافه میکند.

مثال
کد php:
$data = array("Donald""Jim""Tom");
array_push($data"Harry");
print_r($data); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => Donald
[1] => Jim
[2] => Tom
[3] => Harry
)


[/HR]

6- array_shift
این تابع یک المنت از ابتدای آرایه حذف میکند.

مثال
کد php:
$data = array("Donald""Jim""Tom");
array_shift($data);
print_r($data); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => Jim
[1] => Tom
)


[/HR]

7- array_unshift
این تابع یک المنت به ابتدای آرایه اضافه میکند.

مثال
کد php:
$data = array("Donald""Jim""Tom");
array_unshift($data"Sarah");
print_r($data); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => hero
[1] => villain
)


[/HR]

8- each
این تابع برای پیمایش و حرکت در تابع استفاده میشود. هر بار که این تابع فراخوانی میشود ، key و value المنت فعلی برگشت داده شده و اشاره گر ارایه به المنت بعدی میرود.

مثال
کد php:
$data = array("hero" => "Holmes""villain" => "Moriarty");
while (list(
$key$value) = each($data)) {
echo 
"$key$value \n";


نتیجه:
کد:
hero: Holmes
villain: Moriarty


[/HR]

9-sort
از این تابع برای مرتب کردن آرایه بصورت صعودی استفاده میشود.

مثال
کد php:
$data = array("g""t""a""s");
sort($data);
print_r($data); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => a
[1] => g
[2] => s
[3] => t
)


[/HR]

10- array_flip
این تابع برای عوض کردن جای key و value در آرایه های associative استفاده میشود.

مثال
کد php:
$data = array("a" => "apple""b" => "ball");
print_r(array_flip($data)); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[apple] => a
[ball] => b
)


[/HR]

11- array_reverse
این تابع آرایه را برعکس میکند.

مثال
کد php:
$data = array(10202560);
print_r(array_reverse($data)); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => 60
[1] => 25
[2] => 20
[3] => 10
)


[/HR]

12- array_merge
این تابع دو یا چند آرایه را باهم ادغام میکند .

مثال
کد php:
$data1 = array("cat""goat");
$data2 = array("dog""cow");
print_r(array_merge($data1$data2)); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => cat
[1] => goat
[2] => dog
[3] => cow
)


[/HR]

13- array_rand
این تابع یکی از المنتهای آرایه ر بصورت تصادفی انتخاب میکند.

مثال
کد php:
$data = array("white""black""red");
echo 
"Today's color is " $data[array_rand($data)]; 

نتیجه:
کد:
Today's color is red


[/HR]

14- array_search
از این تابع برای جست و جو در آرایه استفاده میشود.

مثال
کد php:
$data = array("blue" => "#0000cc""black" => "#000000""green" => "#00ff00");
echo 
"Found " array_search("#0000cc"$data); 

نتیجه:
کد:
Found blue


[/HR]

15- array_slice
از این تابع برای استخراج چند المنت در آرایه استفاده میشود.

مثال
کد php:
$data = array("vanilla""strawberry""mango""peaches");
print_r(array_slice($data12)); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => strawberry
[1] => mango
)


[/HR]

16- array_unique
این تابع المنت های تکراری در آرایه را حذف میکند.

مثال
کد php:
$data = array(1,1,4,6,7,4);
print_r(array_unique($data)); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => 1
[3] => 6
[4] => 7
[5] => 4
)


[/HR]

17- array_walk
از این تابع برای انجام کار خاصی بر روی هر کدام ار المنتهای آرایه استفاده میشود.

مثال
کد php:
function reduceBy10(&$val$key) {
$val -= $val 0.1;
}

$data = array(10,20,30,40);
array_walk($data'reduceBy10');
print_r($data); 

نتیجه:
کد:
Array
(
[0] => 9
[1] => 18
[2] => 27
[3] => 36
)

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان