دریافت پارامتر از فرم در صفحه ای به غیر از صفحه ای که action میفرستد
#1
Note 
سلام وقت بخیر
صفحه register
کد php:
    include ('userClass.php');

    
$userClass = new user();

    
$firstName = isset($_POST['firstName'])? $_POST['firstName'] : '' ;
    
$lastName = isset($_POST['lastName'])? $_POST['lastName'] : '' ;
    
$userName = isset($_POST['userName'])? $_POST['userName'] : '' ;
    
$password = isset($_POST['password'])? $_POST['password'] : '' ;
    
$confirmPassword = isset($_POST['confirmPassword'])? $_POST['confirmPassword'] : '' ;
    
    if (isset(
$_POST['submit']) ) 
    {
        
$userClass -> register$userName $password $firstName $lastName $confirmPassword ) ; 
صفحه userclass
کد php:
session_start();

include( 
'myValidForm.php' ) ;
include( 
'myDB.php' ) ;
    
class 
user
{
    private 
$user_id ;
    private 
$user_pass ;
    private 
$first_name ;
    private 
$last_name ;
    private 
$user_passConf ;
    public 
$validForm ;
    public 
$main_page ;
    
    function 
__construct() 
    {
        
$this -> validForm = new myValidForm() ;
        
$this -> myDB = new myDB() ;
        
$this -> myDB -> DB_select() ;
    }
    
    function 
setPass$password 
    {    
        if ( 
$this -> validForm -> IsPass$password ) )        
        {
            if( 
$this -> validForm -> check_new_password $userName $confirmPassword ) )
            {
                return 
$this -> user_pass $password ;
            }
        }
    }
    
    function 
setUserName($userName
    {
        if ( 
$this -> validForm -> IsEmail $userName ) ) 
        {
            return 
$this -> user_id $userName 
        }
    }
    function 
setName($firstName $lastName
    {
        if ( 
$this -> validForm -> IsText $firstName ) && $this -> validForm -> IsText $lastName ) ) 
        {
            
            return 
$this -> first_name $firstName ;
            return 
$this -> last_name $lastName ;
        }
    }
    function 
register$userName $password $firstName $lastName $confirmPassword )
    {
        if( !(
$this -> validForm -> IsEmpty ($userName)  && $this -> validForm -> IsEmpty ($password) && $this -> validForm -> IsEmpty ($confirmPassword)))
        {
            
            
$this -> setPass ($password) ;
            
$this -> setUserName ($userName) ;
            
$this -> setName ($firstName $lastName) ;

            
$this -> myDB -> insert$this -> myDB -> table $this -> myDB -> feilds $this -> myDB -> value ) ; // value
        

    } 
// End method register()
        
    
function login $userName $password 
    {
        if ( !(
$this -> validForm -> IsEmpty ($userName)  && $this -> validForm -> IsEmpty ($password)  ) ) 
        {
            
$this -> setUserName ($userName) ;
            if ( 
$this -> validForm -> IsPass$userName ) )
            {
                
$this -> user_pass $password ;
            }
            
$this -> setUser () ;    
        }
    } 
// End method login()
    
    
function setUser () 
    {
        
$_SESSION['user'] = $this -> user_id ;
        
$_SESSION['password'] = $this -> user_pass ;
        
        
$next_page $this -> main_page ;
        
header 'location :'$next_page ) ;
         
    } 
// End method setUser()        
}// End userClass 

صفحه myDB
کد php:
include('../userClass1/DB_config.php') ;

    class 
myDB 
    
{
        public 
$table 'register';
        public 
$feilds = array('userName' 'password' 'firstName' 'lastName') ;
        
//public $value = array('$userName' , '$password' , '$firstName' , '$lastName' ) ;        
        //public $con ;
        
        
function connect()
        {
            
$con mysql_connect(DB_server DB_user DB_password) ;
            return 
$con  ;
        } 
// End connect() method
        
        
function DB_connect()
        {
            if(! 
$this -> connect())
                die (
'connect to DB faild : '.mysql_error()) ;
        } 
// End DB_connect() method
        
        
function dataBase()
        {
            
$dataBase mysql_select_db(DB_name $this -> connect()) ;
            
//echo DB_name .'<br/>' ;
            
return $dataBase ;
        }
// End dataBase() mothod
        
        
function DB_select()
        {
            if(! 
$this -> dataBase())
                die(
'select database faild : '.mysql_error()) ;
        }
// End DB_select() method
        
        
function exec($sql)
        {
            return 
$res mysql_query($sql) ;
        }
// End exec() method
    
        
function insert($table $feilds $value )
        {
             
$value implode("','" $value) ; // محتوای صفحه register اینجا لازمه
             
$feilds implode(',' $feilds) ;
            
            return 
$this -> exec('INSERT INTO '.$table.'('.$feilds.') VALUES ('.$value.')' ) ;
        }
// End insert() method
        
        
function fetch_array($res)
        {
            return 
mysql_fetch_array($res) ;
        }
// End fetch_array() method
        
        
function select($fields="*"$table$conditions=""$options=array())
        {
            
$sql "SELECT ".$fields." FROM "$table ;
            if(
$conditions != "")
            {
                
$sql .= " WHERE ".$conditions ;
            }
            if(isset(
$options['order_by']))
            {
                
$sql .= " ORDER BY ".$options['order_by'] ;
                if(isset(
$options['order_dir']))
                {
                    
$sql .= " ".my_strtoupper($options['order_dir']) ;
                }
            }
            if(isset(
$options['limit_start']) && isset($options['limit']))
            {
                
$sql .= " LIMIT ".$options['limit_start'].", ".$options['limit'] ;
            }
            else
                if(isset(
$options['limit']))
                {
                    
$sql .= " LIMIT ".$options['limit'] ;
                }
            return 
$this->exec($sql) ;
        }
// End selec() method

    
}// End myDB class 

برا اینکه محتوای value رو بشه داخل صفحه myDB داشته باشم باید چیکار کرد؟

پاسخ
#2
Note 
سلام
کدهای اضافه گذاشتید.

بستگی داره دقیقا بخواید چه کاری انجام بدید و با رشهای مختلفی میشه انجام داد.

کلاس user:
پراپرتی value$ اضافه کنید:
کد php:
public $value null
به value$ مقدار بدید:
کد php:
$this->value $this -> myDB -> value

در کلاس myDB به این شکل استفاده کنید:
کد php:
$obj = new user();
$val $obj->value

پاسخ
#3
Note 
سلام
ممنون از پاسختون
من میخام که متغیر value رو به جایی اینکه داخل کلاس یوزر یا داخل متد register مقدار دهی کنم داخل کلاس دیتابیس مقدار دهی کنم واسه همین میخام محتوای فیلدای فرم رو که داخل انواع متغیر ریختم رو توی کلاس دیتابیسم دسترسی داشته باشم

پاسخ
#4
Note 
mahbobe.prog نوشته است:سلام
ممنون از پاسختون
من میخام که متغیر value رو به جایی اینکه داخل کلاس یوزر یا داخل متد register مقدار دهی کنم داخل کلاس دیتابیس مقدار دهی کنم واسه همین میخام محتوای فیلدای فرم رو که داخل انواع متغیر ریختم رو توی کلاس دیتابیسم دسترسی داشته باشم

خوب همون کارا رو باید تو کلاس دیتابیس انجام بدید!

D:
KEEP SMILING
پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Note نحوه فرستادن ایمل به کاربر و مدیر سایت hasti 1 639 11-07-2014 ساعت 22:08
آخرین ارسال: Comodo
Note غیر فعال کردن اجرای کدهای php برای یک دایرکتوری PHP.sec 0 292 07-04-2014 ساعت 15:25
آخرین ارسال: PHP.sec
Note جلوگیری از دسترسی مستقیم به یک فایل php WWWorker 0 834 15-07-2013 ساعت 13:17
آخرین ارسال: WWWorker

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان