مشکل در اجرا
#1
Note 
سلام دوستان من این کد رو نوشتم.....آیدی رو هم بر میگردونه ولی اطلاعات رو ثبت نمیکنه..مشکل از کجاس.......راهنمایی کنید لطفا...........
[JS]

var serviceURL = "http://localhost/adak/EmployeeDirectoryJQM/services/";
$('#detailsPage').live('pageshow', function(event)
{
function getUrlVars() {
var vars = [], hash;
var hashes = window.location.href.slice(window.location.href.indexOf('?') + 1).split('&');
for(var i = 0; i < hashes.length; i++)
{
hash = hashes[i].split('=');
vars.push(hash[0]);
vars[hash[0]] = hash[1];
}
return vars;
}

var id = getUrlVars()["id"];
$.getJSON(serviceURL + 'getemployee.php?id='+id, displayEmployee);
alert(id);
function displayEmployee(data)
{

var employee = data.item;
console.log(employee);
$('#employeePic').attr('src', 'pics/' + employee.picture);
$('#fullName').text(employee.firstName + ' ' + employee.lastName);
$('#employeeTitle').text(employee.title);
$('#city').text(employee.city);
console.log(employee.officePhone);
if (employee.managerId>0) {
$('#actionList').append('<li><a href="employeedetails.html?id=' + employee.managerId + '"><h3>View Manager</h3>' +
'<p>' + employee.managerFirstName + ' ' + employee.managerLastName + '</p></a></li>');
}
if (employee.reportCount>0) {
$('#actionList').append('<li><a href="reportlist.html?id=' + employee.id + '"><h3>View Direct Reports</h3>' +
'<p>' + employee.reportCount + '</p></a></li>');
}
if (employee.email) {
$('#actionList').append('<li><a href="mailto:' + employee.email + '"><h3>Email</h3>' +
'<p>' + employee.email + '</p></a></li>');
}
if (employee.officePhone) {
$('#actionList').append('<li><a href="tel:' + employee.officePhone + '"><h3>Call Office</h3>' +
'<p>' + employee.officePhone + '</p></a></li>');
}
if (employee.cellPhone) {
$('#actionList').append('<li><a href="tel:' + employee.cellPhone + '"><h3>Call Cell</h3>' +
'<p>' + employee.cellPhone + '</p></a></li>');
$('#actionList').append('<li><a href="sms:' + employee.cellPhone + '"><h3>SMS</h3>' +
'<p>' + employee.cellPhone + '</p></a></li>');
}
$('#actionList').listview('refresh');
}
});
[/JS]

پاسخ
#2
Note 
سلام
ما از اینجا به اطلاعات صفحه شما دسترسی نداریم و خطایابی یکم سخته
نتیجه این دستور تو کنسول چی میاد؟ (دستور تو کدتون موجوده)
کد:
console.log(employee.officePhone);

شرط ها رو بررسی کن مثلا با گذاشتن alert داخل شرط ها ببین آیا اجرا شدن یا نه
محتوای متغیر ها رو چک کن
اینطوری مشکل روپیدا میکنی.

پاسخ
#3
Note 
ممنون با امتحان کردن......مشکلم حل شد.....

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان