• خطا در هنگام اجرای برنامه در #C
  #1
  Note 
  سلام بر دوستان عزیز
  دوستان من یه مشکل در برنامه دارم اینه که وقتی؛ یک برنامه نوشتم وقتی اجرا می کنم اول از همه به صورت خط به خط اجرا نمی شه و وقتی فرم برنامه میاد بالا و وقتی کلیک می کنم بر روی دکمه مربوط بر روی فرم پیغام خطای Index and length must refer to a location within the string.
  Parameter name: length
  میده حتی به صورت خط به خطم برنامه اجرا نمیشه من نمیدونم باید چه کار کنم ، دوستان یه لطف می کنین کمکم کنین؟؟؟؟؟؟؟؟:coolsmiley02:

  پاسخ
  #2
  Note 
  سلام
  به سافت افزار خوش اومدید
  لطفا سورس برنامتون رو بزارید تا بتونیم بهتر کمکتون کنیم

  See your dreams every where  and every time , try to remember your dreams because a man lives with his dreams forever
  پاسخ
  #3
  Note 
  خط به خط اجرا نمیشه یعنی چی؟ Confusedmiles (14):

  پاسخ
  #4
  Note 
  منظور از خط به خط اجرا شدن کد قرار دادن BreakPoint می باشد که حالت اجرا در نمی آید.

  ابتدا تصویر قبل از اجرای برنامه :
  [تصویر: ngri3ljwihopi3rvz0o1.jpg]
  تصویر کد program.cs:
  [تصویر: 95zqakf7i15w1h7lkyig.jpg]
  تصویر وقتی برنامه اجرا می کنیم همانطور که در تصویر می بینید BreakPoint ها به صورت غیر فعال می باشند:
  [تصویر: k257s03e01zb56bbegtw.jpg]

  پاسخ
  #5
  Note 
  کد مربوط به باتونی که بعد از کلیک باعث ایجاد خطا می شود
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  //date.now
  string a = "", b = "", sal = "", mah = "", roz = "", Msal = "", Mmah = "", Mroz = "";
  int l8 = 0, shMakos = 0, sh = 0;
  textBox8.Text = string.Format("{0:d}", DateTime.Now);
  a = textBox8.Text;
  l8 = a.Length;
  for (int i = 0; i < l8; i++)
  {
  b = a.Substring(i, 1);
  if (b == "/")
  {
  shMakos++;
  continue;
  }
  else
  {
  if (shMakos == 0) Mmah += b;//yani barabar Mmah(makos mah)
  if (shMakos == 1) Mroz += b;//yani barabar Mroz(makos roz)
  if (shMakos == 2) Msal += b;//yani barabar Msal(makos sal)
  }
  }//End for
  textBox8.Text = Msal + "/" + Mmah + "/" + Mroz;//makos tarikh ra dar TEXT berizad
  //joda kardne tarikh
  b = "";
  a = textBox8.Text;
  l8 = a.Length;

  for (int j = 0; j < l8; j++)
  {
  b = a.Substring(j, 1);
  if (b == "/")
  {
  sh++;
  continue;
  }
  else
  {
  if (sh == 0) sal += b;
  if (sh == 1) mah += b;
  if (sh == 2) roz += b;
  }
  }//end for
  YearD = sal;
  MonthD = mah;
  RouzD = roz;







  //delete ALL jadval chek emtehan
  selectcheknomreh1TableAdapter.Delete();
  selectcheknomreh1TableAdapter.Fill(dB_AlmaniDataSet.selectcheknomreh1);
  //

  if (textBox1.Text == "") textBox1.BackColor = Color.LightPink;
  if (comboBox1.SelectedIndex == null || textBox2.Text == " " || textBox2.Text == "") label2.ForeColor = Color.Red;

  //chek kardan cod rahgiri
  bool? chekCODr = false;
  chekcodrahgiriTableAdapter.Fill(dB_AlmaniDataSet.chekcodrahgiri, textBox1.Text, ref chekCODr);//cod rahgiri ra barresi mikounad ke aya daneshjo sabt name karde ya kheyr.

  if (chekCODr == true)
  {



  //taeen sath
  if (textBox1.ForeColor != Color.LightPink && label2.ForeColor != Color.Red && comboBox1.SelectedIndex == 0)//taeen sath
  {

  int? tedadtaeen = 0;
  tedadtaeenTableAdapter.Fill(dB_AlmaniDataSet.tedadtaeen, ref tedadtaeen);//tedad soualat ra daryaft mikounad
  textBox4.Text = tedadtaeen.ToString();
  //timer
  timerEmtehan = tedadtaeen;
  timerEmtehan = timerEmtehan * 60;//tabdil be sanie

  textBox6.Text = tedadtaeen.ToString();
  timer1.Enabled = true;
  //end timer
  if (tedadtaeen > 0)
  {
  selecttaeenTableAdapter.Fill(dB_AlmaniDataSet.selecttaeen);//entekhab soualat (records)
  for (int i = 0; i <= tedadtaeen; i++)
  {
  DataRow rowt = dB_AlmaniDataSet.selecttaeen[i];
  textBox5.Text = rowt["Sh_taeen"].ToString();//shomareh soual
  richTextBox1.Text = rowt["Soual_taeen"].ToString();//soual
  richTextBox2.Text = rowt["A_taeen"].ToString();//a
  richTextBox3.Text = rowt["B_taeen"].ToString();//b
  richTextBox4.Text = rowt["C_taeen"].ToString();//c
  richTextBox5.Text = rowt["D_taeen"].ToString();//d
  button1.Enabled = false;
  comboBox1.Enabled = false;
  textBox1.Enabled = false;
  panel1.Visible = true;
  break;
  }
  }



  }
  //end

  آخرین ویرایش: 14-07-2014 ساعت 21:26، توسط softafzar2
  پاسخ
  #6
  Note 
  و خطایی که پس از اجرا شدن برنامه نمایش داده می شود
  [تصویر: 6jvqt6z9c2aeg52ejmua.jpg]

  پاسخ
  #7
  Note 
  یعنی BreakPoint اجرا نمی شود.

  پاسخ
  #8
  Note 
  درود
  کدها رو باید در بلاک کد بذاری اصلا نمیشه خوندش
  یه پروژه دیگه ایجاد کن ببین اونجا هم Breakpoint ها همینطوری ان؟
  خطا ربطی به Breakpoint نداره شم این همه کد گذاشتی ولی نگفتی خطا واسه کجاست؟
  احتمالا واسه substring ه خطا میکه نقطه شروع و طول رو درست مشخص نکردی یعنی عددهایی که دادای به هیچ جای تو رشته اشاره نمیکنن.

  چطور امضا کنم؟  Huh
  پاسخ
  #9
  Note 
  THE KNIGHT نوشته است:درود
  کدها رو باید در بلاک کد بذاری اصلا نمیشه خوندش
  یه پروژه دیگه ایجاد کن ببین اونجا هم Breakpoint ها همینطوری ان؟
  خطا ربطی به Breakpoint نداره شم این همه کد گذاشتی ولی نگفتی خطا واسه کجاست؟

  احتمالا واسه substring ه خطا میکه نقطه شروع و طول رو درست مشخص نکردی یعنی عددهایی که دادای به هیچ جای تو رشته اشاره نمیکنن.
  سلام دوستم!
  مشکل اینجاست که اصلاً من نمیدونم مشکل از کدوم خط چون پیغام روی خط نشون نمیده وقتی پیغام ظاهر میشه پنجرهی Disassembly نمایش داده میشود وپنجره خطا در آنجا به نمایش در میآید؟؟

  کد :

  [ //date.now
  string a = "", b = "", sal = "", mah = "", roz = "", Msal = "", Mmah = "", Mroz = "";
  int l8 = 0, shMakos = 0, sh = 0;
  textBox8.Text = string.Format("{0:d}", DateTime.Now);
  a = textBox8.Text;
  l8 = a.Length;
  for (int i = 0; i < l8; i++)
  {
  b = a.Substring(i, 1);
  if (b == "/")
  {
  shMakos++;
  continue;
  }
  else
  {
  if (shMakos == 0) Mmah += b;//yani barabar Mmah(makos mah)
  if (shMakos == 1) Mroz += b;//yani barabar Mroz(makos roz)
  if (shMakos == 2) Msal += b;//yani barabar Msal(makos sal)
  }
  }//End for
  textBox8.Text = Msal + "/" + Mmah + "/" + Mroz;//makos tarikh ra dar TEXT berizad
  //joda kardne tarikh
  b = "";
  a = textBox8.Text;
  l8 = a.Length;

  for (int j = 0; j < l8; j++)
  {
  b = a.Substring(j, 1);
  if (b == "/")
  {
  sh++;
  continue;
  }
  else
  {
  if (sh == 0) sal += b;
  if (sh == 1) mah += b;
  if (sh == 2) roz += b;
  }
  }//end for
  YearD = sal;
  MonthD = mah;
  RouzD = roz;







  //delete ALL jadval chek emtehan
  selectcheknomreh1TableAdapter.Delete();
  selectcheknomreh1TableAdapter.Fill(dB_AlmaniDataSet.selectcheknomreh1);
  //

  if (textBox1.Text == "") textBox1.BackColor = Color.LightPink;
  if (comboBox1.SelectedIndex == null || textBox2.Text == " " || textBox2.Text == "") label2.ForeColor = Color.Red;

  //chek kardan cod rahgiri
  bool? chekCODr = false;
  chekcodrahgiriTableAdapter.Fill(dB_AlmaniDataSet.chekcodrahgiri, textBox1.Text, ref chekCODr);//cod rahgiri ra barresi mikounad ke aya daneshjo sabt name karde ya kheyr.

  if (chekCODr == true)
  {



  //taeen sath
  if (textBox1.ForeColor != Color.LightPink && label2.ForeColor != Color.Red && comboBox1.SelectedIndex == 0)//taeen sath
  {

  int? tedadtaeen = 0;
  tedadtaeenTableAdapter.Fill(dB_AlmaniDataSet.tedadtaeen, ref tedadtaeen);//tedad soualat ra daryaft mikounad
  textBox4.Text = tedadtaeen.ToString();
  //timer
  timerEmtehan = tedadtaeen;
  timerEmtehan = timerEmtehan * 60;//tabdil be sanie

  textBox6.Text = tedadtaeen.ToString();
  timer1.Enabled = true;
  //end timer
  if (tedadtaeen > 0)
  {
  selecttaeenTableAdapter.Fill(dB_AlmaniDataSet.selecttaeen);//entekhab soualat (records)
  for (int i = 0; i <= tedadtaeen; i++)
  {
  DataRow rowt = dB_AlmaniDataSet.selecttaeen[i];
  textBox5.Text = rowt["Sh_taeen"].ToString();//shomareh soual
  richTextBox1.Text = rowt["Soual_taeen"].ToString();//soual
  richTextBox2.Text = rowt["A_taeen"].ToString();//a
  richTextBox3.Text = rowt["B_taeen"].ToString();//b
  richTextBox4.Text = rowt["C_taeen"].ToString();//c
  richTextBox5.Text = rowt["D_taeen"].ToString();//d
  button1.Enabled = false;
  comboBox1.Enabled = false;
  textBox1.Enabled = false;
  panel1.Visible = true;
  break;
  }
  }



  }
  //end
  ]

  پاسخ
  #10
  Note 
  کد برنامم به صورت عکس:
  [تصویر: 9mcpm9b95esqegc9sp0r.jpg]
  [تصویر: n1ya7jz69ac9oapa8uhk.jpg]
  [تصویر: oxn6j9t7tplsna8jd22d.jpg]
  [تصویر: tvbjqgatx199x244n8vo.jpg]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان