کد خواندن و نوشتن فایلهای متنی
#1
Note 
کد:
using System.IO;

کد php:
private void CreateTextFile()
{
    
using (FileStream fs = new FileStream("C:\\test.txt"FileMode.Create))
    {
        
using (StreamWriter w = new StreamWriter(fsEncoding.UTF8))
        {
            
w.WriteLine(124.23M);
            
w.WriteLine("Salaam!");
            
w.WriteLine('!');
        }
    }
}
 
private 
string ReadFromTextFile()
{
    
StringBuilder sb = new StringBuilder();
    
using (FileStream fs = new FileStream("C:\\test.txt"FileMode.Open))
    {
        
using (StreamReader r = new StreamReader(fsEncoding.UTF8))
        {
            
sb.AppendLine(r.ReadLine());
            
sb.AppendLine(r.ReadLine());
            
sb.AppendLine(r.ReadLine());
        }
    }
    return 
sb.ToString();


پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان