• کد خواندن و نوشتن فایلهای متنی
  #1
  Note 
  کد:
  using System.IO;

  کد php:
  private void CreateTextFile()
  {
      
  using (FileStream fs = new FileStream("C:\\test.txt"FileMode.Create))
      {
          
  using (StreamWriter w = new StreamWriter(fsEncoding.UTF8))
          {
              
  w.WriteLine(124.23M);
              
  w.WriteLine("Salaam!");
              
  w.WriteLine('!');
          }
      }
  }
   
  private 
  string ReadFromTextFile()
  {
      
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
      
  using (FileStream fs = new FileStream("C:\\test.txt"FileMode.Open))
      {
          
  using (StreamReader r = new StreamReader(fsEncoding.UTF8))
          {
              
  sb.AppendLine(r.ReadLine());
              
  sb.AppendLine(r.ReadLine());
              
  sb.AppendLine(r.ReadLine());
          }
      }
      return 
  sb.ToString();


  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان