• نمایش اعداد اول
  #1
  Note 
  این برنامه یک عدد دریافت میکنه و مشخص میکنه که اول هست یا نه
  کد php:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  void prime(int a)
  {
  bool flag1=true,flag2=false;
      if(
  a==2||a==3)
  {        
  cout<<"The Number Is Prime";
          
  flag1=false;
  }
  while(
  flag1)
  {
  for(
  int i=2;i<=a/2;i++)
  {    if(
  a%i==0)
      {    
  flag2=true;
        break;}
  }
  if(
  flag2)
      
  cout<<"The Number Is Not Prime";
  else
     
  cout<<"The Number Is Prime";
  break;
     }
  }

  void main()
  {
  int a;
  cout<<"Enter Number:"<<endl;
  cin>>a;
  prime(a);
  getch();


  برنامه نمایش اعداد اول از 100 تا 999 (خودتون میتونید رنج رو تغییر بدید)

  کد php:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  int prime(int x,int y)
  {
  int c,o=1;
  while(
  x<y)
  {
  c=0;
  for(
  int i=2;i<=sqrt(x);i++)
  {
  if(
  x%i==0)
  {
  c++;
   break;
  }
  //End Of if
  }//End Of for
  if(c==0)
  {
  cout<<"Number "<<o<<"==> "<<x<<endl;
  o++;
  }
  //End Of if
  x++;
  }
  //End Of While
  }
  //softafzar.net
  void main()
  {
  int a=100,b=1000;
  prime(a,b);
  getch();


  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان