نمایش اعداد اول
#1
Note 
این برنامه یک عدد دریافت میکنه و مشخص میکنه که اول هست یا نه
کد php:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void prime(int a)
{
bool flag1=true,flag2=false;
    if(
a==2||a==3)
{        
cout<<"The Number Is Prime";
        
flag1=false;
}
while(
flag1)
{
for(
int i=2;i<=a/2;i++)
{    if(
a%i==0)
    {    
flag2=true;
      break;}
}
if(
flag2)
    
cout<<"The Number Is Not Prime";
else
   
cout<<"The Number Is Prime";
break;
   }
}

void main()
{
int a;
cout<<"Enter Number:"<<endl;
cin>>a;
prime(a);
getch();


برنامه نمایش اعداد اول از 100 تا 999 (خودتون میتونید رنج رو تغییر بدید)

کد php:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int prime(int x,int y)
{
int c,o=1;
while(
x<y)
{
c=0;
for(
int i=2;i<=sqrt(x);i++)
{
if(
x%i==0)
{
c++;
 break;
}
//End Of if
}//End Of for
if(c==0)
{
cout<<"Number "<<o<<"==> "<<x<<endl;
o++;
}
//End Of if
x++;
}
//End Of While
}
//softafzar.net
void main()
{
int a=100,b=1000;
prime(a,b);
getch();


پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان