• تبدیل عکس به رشته
  #1
  Note 
  کد php:
  // Setup: Create a base64 string containing the image bytes
   
     
  System.Drawing.Image img System.Drawing.Image.FromFile(@"c:\pict1.jpg");
     
  System.IO.MemoryStream ms = new System.IO.MemoryStream();    img.Save(msSystem.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
      
  string b64 Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
      
  // Housecleaning: Get rid of the local instances
     
  img.Dispose();
     
  ms.Close();
   
   
   
     
  // Here's where aikeith's relevance starts  
          
     
  byte[] b;
     
  Convert.FromBase64String(b64);
      
  ms = new System.IO.MemoryStream(b);
      
  img System.Drawing.Image.FromStream(ms);
    
   
   
     
  // Since this is a console app, save file so I can see if it works.
   
     
  img.Save(@"c:\pict1_from_b64.jpg"System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
      
  // Housecleaning: Get rid of the local instances
     
  ms.Close(); 

  پاسخ
  #2
  Note 
  من فقط به خاطر این پست شما ثبت نام کردم که از شما تشکر کنم .. حدود 12 ساعت مدادم در حال جستجوی نحوه ذخیره سازی و بازیابی عکس در sqlite بودم تا بالاخره در ساعت 4.24 بامداد با این پست شما مشکل من حل شد و تونستم با یکم تغییر برنامه اندورید خودم رو به پیش ببرم ..

  انشاالله که همیشه در پناه حق با سربلند باشی و در تمام پروژهات موفق ..

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان