تبدیل عکس به رشته
#1
Note 
کد php:
// Setup: Create a base64 string containing the image bytes
 
   
System.Drawing.Image img System.Drawing.Image.FromFile(@"c:\pict1.jpg");
   
System.IO.MemoryStream ms = new System.IO.MemoryStream();    img.Save(msSystem.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    
string b64 Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
    
// Housecleaning: Get rid of the local instances
   
img.Dispose();
   
ms.Close();
 
 
 
   
// Here's where aikeith's relevance starts  
        
   
byte[] b;
   
Convert.FromBase64String(b64);
    
ms = new System.IO.MemoryStream(b);
    
img System.Drawing.Image.FromStream(ms);
  
 
 
   
// Since this is a console app, save file so I can see if it works.
 
   
img.Save(@"c:\pict1_from_b64.jpg"System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    
// Housecleaning: Get rid of the local instances
   
ms.Close(); 

پاسخ
#2
Note 
من فقط به خاطر این پست شما ثبت نام کردم که از شما تشکر کنم .. حدود 12 ساعت مدادم در حال جستجوی نحوه ذخیره سازی و بازیابی عکس در sqlite بودم تا بالاخره در ساعت 4.24 بامداد با این پست شما مشکل من حل شد و تونستم با یکم تغییر برنامه اندورید خودم رو به پیش ببرم ..

انشاالله که همیشه در پناه حق با سربلند باشی و در تمام پروژهات موفق ..

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان