• کد حرکت دادن لاین ها در سی شارپ
  #1
  Note 
  [تصویر: y3zrk.gif]

  [CSHARP]public class LineMover : Form
  {
  public LineMover()
  {

  this.DoubleBuffered = true;

  this.Paint += new PaintEventHandler(LineMover_Paint);
  this.MouseMove += new MouseEventHandler(LineMover_MouseMove);
  this.MouseDown += new MouseEventHandler(LineMover_MouseDown);
  this.MouseUp += new MouseEventHandler(LineMover_MouseUp);

  this.Lines = new List<GraphLine>()
  {
  new GraphLine (10, 10, 100, 200),
  new GraphLine (10, 150, 120, 40),
  };
  }

  void LineMover_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  if (Moving != null)
  {
  this.Capture = false;
  Moving = null;
  }
  RefreshLineSelection(e.Location);

  }

  void LineMover_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  RefreshLineSelection(e.Location);
  if (this.SelectedLine != null && Moving == null)
  {
  this.Capture = true;
  Moving = new MoveInfo
  {
  Line = this.SelectedLine,
  StartLinePoint = SelectedLine.StartPoint,
  EndLinePoint = SelectedLine.EndPoint,
  StartMoveMousePoint = e.Location
  };
  }
  RefreshLineSelection(e.Location);
  }

  void LineMover_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
  {
  e.Graphics.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.High;
  e.Graphics.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality;
  foreach (var line in Lines)
  {
  var color = line == SelectedLine ? Color.Red : Color.Black;
  var pen = new Pen(color, 2);
  e.Graphics.DrawLine(pen, line.StartPoint, line.EndPoint);
  }
  }
  void LineMover_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  if (Moving != null)
  {
  Moving.Line.StartPoint = new PointF(Moving.StartLinePoint.X + e.X - Moving.StartMoveMousePoint.X, Moving.StartLinePoint.Y + e.Y - Moving.StartMoveMousePoint.Y);
  Moving.Line.EndPoint = new PointF(Moving.EndLinePoint.X + e.X - Moving.StartMoveMousePoint.X, Moving.EndLinePoint.Y + e.Y - Moving.StartMoveMousePoint.Y);
  }
  RefreshLineSelection(e.Location);
  }

  private void RefreshLineSelection(Point point)
  {
  var selectedLine = FindLineByPoint(Lines, point);
  if (selectedLine != this.SelectedLine)
  {
  this.SelectedLine = selectedLine;
  this.Invalidate();
  }
  if (Moving != null)
  this.Invalidate();

  this.Cursor =
  Moving != null ? Cursors.Hand :
  SelectedLine != null ? Cursors.SizeAll :
  Cursors.Default;

  }  public List<GraphLine> Lines = new List<GraphLine>();
  GraphLine SelectedLine = null;
  MoveInfo Moving = null;


  static GraphLine FindLineByPoint(List<GraphLine> lines, Point p)
  {
  var size = 10;
  var buffer = new Bitmap(size * 2, size * 2);
  foreach (var line in lines)
  {
  //draw each line on small region around current point p and check pixel in point p

  using (var g = Graphics.FromImage(buffer))
  {
  g.Clear(Color.Black);
  g.DrawLine(new Pen(Color.Green, 3), line.StartPoint.X - p.X + size, line.StartPoint.Y - p.Y + size, line.EndPoint.X - p.X + size, line.EndPoint.Y - p.Y + size);
  }

  if (buffer.GetPixel(size, size).ToArgb() != Color.Black.ToArgb())
  return line;
  }
  return null;
  }

  public static void Main()
  {
  Application.Run(new LineMover());
  }
  }

  public class MoveInfo
  {
  public GraphLine Line;
  public PointF StartLinePoint;
  public PointF EndLinePoint;
  public Point StartMoveMousePoint;
  }
  public class GraphLine
  {
  public GraphLine(float x1, float y1, float x2, float y2)
  {
  this.StartPoint = new PointF(x1, y1);
  this.EndPoint = new PointF(x2, y2);
  }
  public PointF StartPoint;
  public PointF EndPoint;
  }[/CSHARP]

  اگر نمیتوانید از کد بالا استفاده کنید پروژه اماده را دانلود کنید.

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note کتاب آموزش Parse کردن یک خبر خوان وردپرسی برای ویندوزفون The Arrow 0 1,543 23-04-2015 ساعت 09:24
  آخرین ارسال: The Arrow
  Note سوال ساخت تقویم فارسی در ویندوز 8.1 The Arrow 2 1,562 16-01-2015 ساعت 00:32
  آخرین ارسال: The Arrow
  Note دیتابیس SQLite در سی شارپ The Arrow 3 3,382 07-11-2014 ساعت 22:40
  آخرین ارسال: VBProgrammer
  Note FileAssociation در سی شارپ The Arrow 1 754 05-11-2014 ساعت 12:32
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note آموزش کامل سی شارپ (ویدئو) xMAN 2 887 02-10-2014 ساعت 12:50
  آخرین ارسال: xMAN
  Note explorer سی شارپ cMan 1 634 30-08-2014 ساعت 12:07
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR
  Note پیدا کردن متن در سی شارپ arfanz 7 1,312 27-08-2014 ساعت 01:10
  آخرین ارسال: The Arrow
  Note برنامه نویسی موازی با سی شارپ xMAN 0 574 05-08-2014 ساعت 12:01
  آخرین ارسال: xMAN
  Note جستجو در یک متن در سی شارپ arfanz 12 3,099 16-07-2014 ساعت 09:32
  آخرین ارسال: Stack OverFlow
  Note مخفف کنترلهای سی شارپ mshayan 2 1,159 15-07-2014 ساعت 13:32
  آخرین ارسال: mshayan

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان