• دانلود کتابهای مهارت هفتگانه ICDL
  #1
  Note 
  دانلود کتاب PDF بخش اول مهارت هفتگانه ICDL – مفاهیم اساسی تئوری IT

  [تصویر: 09158015940.JPG]

  نام کتاب : بخش اول مهارت هفتگانه ICDL - مفاهیم اساسی تئوری IT

  نویسنده : پارس بوک

  ناشر : پارس بوک

  زبان کتاب :فارسی

  تعداد صفحه : ۵۳

  قالب کتاب : PDF

  حجم فایل : ۸۳۷ Kb

  توضیحات : در سال ۱۹۹۵ ، انجمن جوامع حرفهایانفورماتیک اروپا (CEPIS) یک گروه ویژه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپاایجاد کرد که هدف آن، دستیابی به روشی برای ارتقای سطح مهارتهای IT درسراسر اروپا بود .این گروه ویژه در سال ۹۵ و اوایل ۹۶ ، آزمونهای آزمایشی،برگزار کردند تا اینکه سرانجام در آگوست سال۱۹۹۶ ، گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر (ECDL) در سوئد ارائه و به تدریج در سراسر اروپا و سپس درسطح بین المللی مطرح شد . برنامه ECDL/ICDLتوسط بنیادECDL-F ECDL در سطح جهانی اداره می شود .این بنیاد که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، سازمانی غیرانتفاعی است که وظیفه آن بهبود، گسترش و تصدیق مهارت های کامپیوتری ودانش IT است . در حال حاضر ICDL به مدرک استانداردی تبدیل شده که درکشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس ECDL است .بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین کرده وآن را دائما به روز رسانی میکند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیایکار و پیشرفت های انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است . میزان پذیرش ICDL در کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاریاز افراد و شرکتها، این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارتهای کامپیوتریمیدانند. سازمانهای حمایت کننده ازICDL ، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت میکنند .علاوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست کهاستانداردها و سطح کیفیت را در سراسر اروپا تضمین می کند .مهارت های هفتگانه ICDL شامل موارد زیر است :

  ۱ - مفاهیم اساسی تئوری IT
  2 - مقدمه ای بر ویندوز – استفاده و مدیریت فایلها
  ۳ - واژه پردازی ، مقدمه ای بر WORD مایکروسافت
  WORD مایکروسافت – سطح متوسط
  WORD مایکروسافت – سطح پیشرفته
  ۴ - مقدمه ای بر صفحات گسترده EXCEL مایکروسافت
  EXCEL مایکروسافت – سطح متوسط
  EXCEL مایکروسافت – سطح پیشرفته
  ۵ - پایگاههای داده ، مقدمه ای بر ACCESS مایکروساقت
  ۶ – ابزار معرفی و نمایش ، مقدمه ای بر POWER POINT مایکروسافت
  POWER POINT مایکروسافت – سطح پیشرفته
  ۷ - خدمات اطلاعاتی شبکه – اینترنت و پست الکترونیک
  [url="http://dl.parsbook.org/server3/uploads/icdl-part-1.zip"]
  برای دانلود کلیک کنید[/url]

  مردم دنیا 10 دسته هستند: کسانی که باینری میفهمند و کسانی که باینری نمیفهمند !
  پاسخ
  #2
  Note 
  [تصویر: 09158015940.JPG]

  نام کتاب : بخش دوم مهارت هفتگانه ICDL - استفاده از
  کامپیوتر و مدیریت فایلها

  نویسنده : پارس بوک

  ناشر : پارس بوک

  زبان کتاب :فارسی

  تعداد صفحه : ۴۳

  قالب کتاب : PDF

  حجم فایل : ۷۷۹Kb

  برای دانلود کتاب کلیک کنید

  مردم دنیا 10 دسته هستند: کسانی که باینری میفهمند و کسانی که باینری نمیفهمند !
  پاسخ
  #3
  Note 
  [تصویر: 09158015940.JPG]

  نام کتاب : بخش سوم مهارت هفتگانهICDL
  - واژه پردازی

  نویسنده : نامشخص

  ناشر : پارس بوک

  زبان کتاب : فارسی

  تعداد صفحه : ۳۸

  قالب کتاب : PDF

  حجم فایل : ۷۱۳ Kb

  برای دانلود کلیک کنید

  مردم دنیا 10 دسته هستند: کسانی که باینری میفهمند و کسانی که باینری نمیفهمند !
  پاسخ
  #4
  Note 
  [تصویر: 09158015940.JPG]

  نام کتاب : بخش چهارم مهارت هفتگانه ICDL -
  صفحه گسترده

  نویسنده : نامشخص

  ناشر : پارس بوک

  زبان کتاب :فارسی

  تعداد صفحه : ۳۰

  قالب کتاب : PDF

  حجم فایل : ۵۵۳ Kb

  برای دانلود کلیک کنید

  مردم دنیا 10 دسته هستند: کسانی که باینری میفهمند و کسانی که باینری نمیفهمند !
  پاسخ
  #5
  Note 
  [تصویر: 09158015940.JPG]

  نام کتاب : بخش پنجم مهارت هفتگانه ICDL - پایگاه داده

  نویسنده : نامشخص

  ناشر : پارس بوک

  زبان کتاب : فارسی

  تعداد صفحه : ۳۰

  قالب کتاب : PDF

  حجم فایل : ۴۱۸ Kb

  برای دانلود کلیک کنید

  مردم دنیا 10 دسته هستند: کسانی که باینری میفهمند و کسانی که باینری نمیفهمند !
  پاسخ
  #6
  Note 
  [تصویر: 09158015940.JPG]  نام کتاب : بخش ششم مهارت هفتگانه ICDL - عرضه مطالب

  نویسنده : نامشخص

  ناشر : پارس بوک

  زبان کتاب : فارسی

  تعداد صفحه : ۳۰

  قالب کتاب : PDF

  حجم فایل : ۵۳۸ Kb

  برای دانلود کلیک کنید

  مردم دنیا 10 دسته هستند: کسانی که باینری میفهمند و کسانی که باینری نمیفهمند !
  پاسخ
  #7
  Note 
  [تصویر: 09158015940.JPG]

  نام کتاب : بخش هفتم مهارت هفتگانه ICDL - اینترنت

  نویسنده : نامشخص

  ناشر : پارس بوک

  زبان کتاب : فارسی

  تعداد صفحه : ۳۳

  قالب کتاب : PDF

  حجم فایل : ۵۶۵ Kb

  برای دانلود کلیک کنید

  مردم دنیا 10 دسته هستند: کسانی که باینری میفهمند و کسانی که باینری نمیفهمند !
  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان