کار با struct در ++C
#1
Note 
در این برنامه مثالی از struct ها، نحوه تعریف و استفاده از اونها میزنیم


[CPP]#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{ struct cars
{char name[30];
char model[20];
int engin_cap;
int max_Speed;
float price;
};
struct cars mycars[5],temp;
for (int i=0;i<5;i++)
{
cout<<i+1<<"-Car name:";
cin>>mycars[i].name;
cout<<"Car Price:";
cin>>mycars[i].price;
}
//-----------------------------
temp=mycars[0];
for (int i=1;i<5;i++)
if (mycars[i].price>temp.price)
temp=mycars[i];
//********************************
cout<<"\nmost expensive car is "<<temp.name <<" It is "<<temp.price<<" Dollars";
getch();
}[/CPP]

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان