• کار با struct در ++C
  #1
  Note 
  در این برنامه مثالی از struct ها، نحوه تعریف و استفاده از اونها میزنیم


  [CPP]#include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  void main()
  { struct cars
  {char name[30];
  char model[20];
  int engin_cap;
  int max_Speed;
  float price;
  };
  struct cars mycars[5],temp;
  for (int i=0;i<5;i++)
  {
  cout<<i+1<<"-Car name:";
  cin>>mycars[i].name;
  cout<<"Car Price:";
  cin>>mycars[i].price;
  }
  //-----------------------------
  temp=mycars[0];
  for (int i=1;i<5;i++)
  if (mycars[i].price>temp.price)
  temp=mycars[i];
  //********************************
  cout<<"\nmost expensive car is "<<temp.name <<" It is "<<temp.price<<" Dollars";
  getch();
  }[/CPP]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان