• ایجاد متن سایه دار در WPF
  #1
  Note 
  [JS]<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <StackPanel>
  <TextBlock FontSize="48" Text="Shadow Text" Foreground="Teal">
  <TextBlock.BitmapEffect>
  <DropShadowBitmapEffect ShadowDepth="6" Direction="320" Color="Red" Opacity="0.5" Softness="0.25" />
  </TextBlock.BitmapEffect>
  </TextBlock>
  </StackPanel>
  </Window>[/JS]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان