• ساخت مستطیل با گوشه های گرد در WPF
  #1
  Note 
  ساخت مستطیل با گوشه های گرد در WPF

  [ACTIONSCRIPT]<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="WpfApplication1" Height="250" Width="420" WindowStartupLocation="CenterScreen">
  <StackPanel>
  <Rectangle RadiusX ="25" RadiusY ="80" Fill ="DarkBlue" Width ="180" Height ="50"/>
  </StackPanel>
  </Window>[/ACTIONSCRIPT]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان