ساخت مستطیل با گوشه های گرد در WPF
#1
Note 
ساخت مستطیل با گوشه های گرد در WPF

[ACTIONSCRIPT]<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="WpfApplication1" Height="250" Width="420" WindowStartupLocation="CenterScreen">
<StackPanel>
<Rectangle RadiusX ="25" RadiusY ="80" Fill ="DarkBlue" Width ="180" Height ="50"/>
</StackPanel>
</Window>[/ACTIONSCRIPT]

پاسخ
ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان