• صفحات آماده سی اس اس CSS page layouts
  #1
  Note 
  سلام

  1. تک ستون - پهنای ثابت (One column fixed width layout)

  HTML:
  [HTML]
  <div id="container">
  <div id="header">
  <h1>
  Site name
  </h1>
  </div>
  <div id="navigation">
  <ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">About</a></li>
  <li><a href="#">Services</a></li>
  <li><a href="#">Contact us</a></li>
  </ul>
  </div>
  <div id="content">
  <h2>
  Page heading
  </h2>
  <p>
  Lorem ipsum dolor sit amet consect etuer adipi scing elit sed diam nonummy nibh euismod tinunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
  </p>
  <p>
  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
  </p>
  <p>
  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  </p>

  </div>
  <div id="footer">
  Copyright © Site name, 20XX
  </div>
  </div>
  [/HTML]  CSS:

  [CSS]#container
  {
  margin: 0 auto;
  width: 600px;
  background:#fff;
  }

  #header
  {
  background:#ccc;
  padding: 20px;
  }

  #header h1 { margin: 0; }

  #navigation
  {
  float: left;
  width: 600px;
  background:#333;
  }

  #navigation ul
  {
  margin: 0;
  padding: 0;
  }

  #navigation ul li
  {
  list-style-type: none;
  display: inline;
  }

  #navigation li a
  {
  display: block;
  float: left;
  padding: 5px 10px;
  color:#fff;
  text-decoration: none;
  border-right: 1px solid#fff;
  }

  #navigation li a:hover { background:#383; }

  #content
  {
  clear: left;
  padding: 20px;
  }

  #content h2
  {
  color:#000;
  font-size: 160%;
  margin: 0 0 .5em;
  }

  #footer
  {
  background:#ccc;
  text-align: right;
  padding: 20px;
  height: 1%;
  }[/CSS]


  [/HR]

  2. تک ستون - پهنای متغیر (One column liquid layout)

  HTML:
  [HTML]<div id="container">
  <div id="header">
  <h1>
  Site name
  </h1>
  </div>
  <div id="navigation">
  <ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">About</a></li>
  <li><a href="#">Services</a></li>
  <li><a href="#">Contact us</a></li>
  </ul>
  </div>
  <div id="content">
  <h2>
  Page heading
  </h2>
  <p>
  Lorem ipsum dolor sit amet consect etuer adipi scing elit sed diam nonummy nibh euismod tinunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
  </p>
  <p>
  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
  </p>
  <p>
  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  </p>

  </div>
  <div id="footer">
  Copyright © Site name, 20XX
  </div>
  </div>[/HTML]

  CSS:

  [CSS]#container
  {
  margin: 0 30px;
  background: #fff;
  }

  #header
  {
  background: #ccc;
  padding: 20px;
  }

  #header h1 { margin: 0; }

  #navigation
  {
  float: left;
  width: 100%;
  background: #333;
  }

  #navigation ul
  {
  margin: 0;
  padding: 0;
  }

  #navigation ul li
  {
  list-style-type: none;
  display: inline;
  }

  #navigation li a
  {
  display: block;
  float: left;
  padding: 5px 10px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  border-right: 1px solid #fff;
  }

  #navigation li a:hover { background: #383; }

  #content
  {
  clear: left;
  padding: 20px;
  }

  #content h2
  {
  color: #000;
  font-size: 160%;
  margin: 0 0 .5em;
  }

  #footer
  {
  background: #ccc;
  text-align: right;
  padding: 20px;
  height: 1%;
  }[/CSS]

  پاسخ
  #2
  Note 
  3. دو ستون - پهنای ثابت (Two column fixed width layout)

  HTML:
  [HTML]<div id="container">
  <div id="header">
  <h1>
  Site name
  </h1>
  </div>
  <div id="navigation">
  <ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">About</a></li>
  <li><a href="#">Services</a></li>
  <li><a href="#">Contact us</a></li>
  </ul>
  </div>
  <div id="content-container">
  <div id="content">
  <h2>
  Page heading
  </h2>
  <p>
  Lorem ipsum dolor sit amet consect etuer adipi scing elit sed diam nonummy nibh euismod tinunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
  </p>
  <p>
  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
  </p>
  <p>
  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  </p>
  </div>
  <div id="aside">
  <h3>
  Aside heading
  </h3>
  <p>
  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.
  </p>
  </div>
  <div id="footer">
  Copyright © Site name, 20XX
  </div>
  </div>
  </div>[/HTML]

  CSS:

  [CSS]#container
  {
  margin: 0 auto;
  width: 900px;
  background: #fff;
  }

  #header
  {
  background: #ccc;
  padding: 20px;
  }

  #header h1 { margin: 0; }

  #navigation
  {
  float: left;
  width: 900px;
  background: #333;
  }

  #navigation ul
  {
  margin: 0;
  padding: 0;
  }

  #navigation ul li
  {
  list-style-type: none;
  display: inline;
  }

  #navigation li a
  {
  display: block;
  float: left;
  padding: 5px 10px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  border-right: 1px solid #fff;
  }

  #navigation li a:hover { background: #383; }

  #content-container
  {
  float: left;
  width: 900px;
  background: #fff url(/wp-content/uploads/layout-two-fixed-background.gif) repeat-y 100% 0;
  }

  #content
  {
  clear: left;
  float: left;
  width: 560px;
  padding: 20px 0;
  margin: 0 0 0 30px;
  display: inline;
  }

  #content h2 { margin: 0; }

  #aside
  {
  float: right;
  width: 240px;
  padding: 20px 0;
  margin: 0 20px 0 0;
  display: inline;
  }

  #aside h3 { margin: 0; }

  #footer
  {
  clear: both;
  background: #ccc;
  text-align: right;
  padding: 20px;
  height: 1%;
  }[/CSS]


  [/HR]

  4. دو ستون - پهنای متغیر (Two column liquid layout)

  HTML:
  [HTML]<div id="container">
  <div id="header">
  <h1>
  Site name
  </h1>
  </div>
  <div id="navigation">
  <ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">About</a></li>
  <li><a href="#">Services</a></li>
  <li><a href="#">Contact us</a></li>
  </ul>
  </div>
  <div id="content-container">
  <div id="content">
  <h2>
  Page heading
  </h2>
  <p>
  Lorem ipsum dolor sit amet consect etuer adipi scing elit sed diam nonummy nibh euismod tinunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
  </p>
  <p>
  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
  </p>
  <p>
  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  </p>
  </div>
  <div id="aside">
  <h3>
  Aside heading
  </h3>
  <p>
  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.
  </p>
  </div>
  <div id="footer">
  Copyright © Site name, 20XX
  </div>
  </div>
  </div>[/HTML]

  CSS:
  [CSS]#container
  {
  margin: 0 auto;
  width: 100%;
  background: #fff;
  }

  #header
  {
  background: #ccc;
  padding: 20px;
  }

  #header h1 { margin: 0; }

  #navigation
  {
  float: left;
  width: 100%;
  background: #333;
  }

  #navigation ul
  {
  margin: 0;
  padding: 0;
  }

  #navigation ul li
  {
  list-style-type: none;
  display: inline;
  }

  #navigation li a
  {
  display: block;
  float: left;
  padding: 5px 10px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  border-right: 1px solid #fff;
  }

  #navigation li a:hover { background: #383; }

  #content-container
  {
  float: left;
  width: 100%;
  background: #FFF url(layout-two-liquid-background.gif) repeat-y 68% 0;
  }

  #content
  {
  clear: left;
  float: left;
  width: 60%;
  padding: 20px 0;
  margin: 0 0 0 4%;
  display: inline;
  }

  #content h2 { margin: 0; }

  #aside
  {
  float: right;
  width: 26%;
  padding: 20px 0;
  margin: 0 3% 0 0;
  display: inline;
  }

  #aside h3 { margin: 0; }

  #footer
  {
  clear: left;
  background: #ccc;
  text-align: right;
  padding: 20px;
  height: 1%;
  }[/CSS]

  پاسخ
  ایجاد موضوع جدید   پاسخ به موضوع  

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Note سی اس اس:: Tucked corner SOFTAFZAR 0 335 04-08-2013 ساعت 11:49
  آخرین ارسال: SOFTAFZAR

  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:   1 مهمان